แก้ฮวงจุ้ยไม่ดีด้วยแสงสี


แก้ฮวงจุ้ยไม่ดีด้วยแสงสี


 


การแก้ฮวงจุ้ยมีหลายวิธี บางครั้งการแก้โดยการวางของมงคลอาจมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและความเป็นไปไม่ได้ด้านบริเวณ ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องฮวงจุ้ยจะใช้แสงสีแก้ฮวงจุ้ยแทนส่วนจะแก้อย่างไรนั้น บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ความสำคัญของสีมีผลกับประเภทธุรกิจ เช่น การใช้สีชมพูกับธุรกิจบริการจัดงานแต่งงานครบวงจร เพราะสีชมพูแสดงถึงความรัก ความอ่อนโยน การสร้างความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับคู่รัก ในทางฮวงจุ้ยได้นำสีมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย อีกทั้งก่อให้เกิดความสมดุลกับประเภทธุรกิจ ดังนั้นการใช้โทนสีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดกับประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการเพราะการแสดงความรู้สึกของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอันเป็นผลจากการใช้สี จะส่งผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

     ในงานศิลปะ สีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จิตรกรใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึก ฉะนั้นสีจึงเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ ตลอดจนสามารถสร้างแรงจูงใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าปัจจัยอื่นผู้ประกอบการจะต้องนำเทคนิคการใช้สีมาตกแต่งร้านค้าให้ถูกโฉลกกับธาตุประจำตัว และจะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของแต่ละสี ความสามารถในการผสมผสาน สีที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละธาตุกับความลงตัว และความเข้ากันได้ของสี ที่สำคัญธาตุแต่ละธาตุนั้นจะมีพลังของตัวมันเอง มีอำนาจส่งเสริม หรือพิฆาตหักล้างธาตุอื่นได้ตามธรรมชาติ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทความที่ผ่านมา สำหรับในทางฮวงจุ้ยนั้น มีการนำเอาเรื่องของสีมาแก้ฮวงจุ้ย โดยจะนำมาตกแต่งร้านค้าใหม่ ถ้าสีเหล่านี้ถูกนำมาใช้แบบส่งเสริมกันจะมีพลังในการกระตุ้นทำให้เกิดโชคลาภ แต่ถ้าหากเกิดความไม่ลงตัวทางทัศนศิลป์ ในทางฮวงจุ้ยสามารถใช้สีอื่นที่มีโทนสีใกล้เคียงกันทดแทนกันได้


     เมื่อสีกับแสงที่เหมาะสมช่วยสื่ออารมณ์เพราะแสง คือพลังงานรูปหนึ่ง เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางเป็นเส้นตรง แสงเดินทางได้ดีที่สุดในบริเวณสุญญากาศ หลังจากที่แสงตกกระทบวัตถุ จะทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้น และการมองเห็นของมนุษย์จากแสงมีผลต่อความรู้สึกเช่นเดียวกับสี หากมีการใช้ทั้งสี และแสงในการจัดร้านค้า จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกตามที่เราต้องการได้ และความรู้สึกนี้เองจะส่งผลทั้งด้านบวก และลบกับฮวงจุ้ยในร้านค้าได้ แสงเข้มทุกชนิดจะเร้าความรู้สึกให้รุนแรง เร้าใจ เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น และธุรกิจที่ต้องการกระตุ้นความสนุกสนาน

     แสงโทนอ่อนจะส่งผลกระทบกับผู้พบเห็นด้านความอ่อนโยน โรแมนติก เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยกลางคนขึ้นไป และธุรกิจที่เน้นความสุขทางจิตใจ ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้กับร้านค้าได้ตามความเหมาะสมบทความโดย...HoroscopeThaiza
Photo : weblapkeszites.co


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: