การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับตัวหนังสือโฆษณา


การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับตัวหนังสือโฆษณา


 


การโฆษณาเป็นหนึ่งในสี่ข้อของส่วนประกอบการตลาด ซึ่งนักการตลาดพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อคิดกลยุทธ์ในการแข่งขัน การใช้สีตัวหนังสือที่โดดเด่นจะเอาชนะคู่แข่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด จะเห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจใช้ไอเดียต่างๆ นานา รวมทั้งกลวิธีเลือกสีและลายเส้นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้า และบริการของกิจการ

     อีกหนึ่งในวิธีการสำหรับการแก้ฮวงจุ้ย เสริมดวงให้กับผู้ที่อยู่อาศัย และผู้ประกอบการ มีซินแสหลายท่านที่แนะนำผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงป้ายโฆษณาของตนเอง ให้สามารถดึงลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกิจการ ซินแสแต่ละท่านจะมีวิธีของตนเอง ซึ่งแต่ละวิธีของซินแสแต่ละท่าน อาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ และกลวิธีที่แยบยลตามแขนงวิชาของศาสตร์นี้ที่แต่ละสำนักบัญญัติไว้ เป็นผลทำให้แต่ละท่านใช้วิธีที่แตกต่างกัน ผลที่ได้จึงอาจเหมือนกัน หรือไม่ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

     การกระตุ้นการรับรู้ของลูกค้าจะได้ผลดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสื่อที่เป็นตัวกระตุ้น และจะต้องเข้าถึงสื่อที่เป็นป้ายโฆษณาซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานหลายชั่วอายุคน และมีวิวัฒนาการเรื่อยมา จุดเด่นของป้ายโฆษณาคือ ราคาประหยัด ไม่ต้องวิ่งเข้าหาลูกค้า อาศัยการผ่านไปมาการพบเจอของลูกค้าเท่านั้นเอง สำหรับผู้ประกอบการที่มีเงินทุนในกิจการน้อย หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มดำเนินธุรกิจ หากต้องการโฆษณาสินค้า หรือ กิจการร้านค้าของตน ป้ายโฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกระดับ และจะได้รับความสนใจมากหากมีการผสมผสานของสีประจำธาตุพื้นฐานทั้ง 5 ของผู้ประกอบการมาเชื่อมโยงกับธาตุประจำตัว จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการกระตุ้นความรับรู้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี จากความรู้เรื่องสี และรูปทรงประจำธาตุต่างๆ ตามหลักเบญจธาตุ


     การใช้สีจะต้องมีความสอดคล้อง สนับสนุน และเกื้อหนุนกัน ขอยกตัวอย่าง สีเขียว คือ สัญลักษณ์ของธาตุไม้ สีขาว คือ ธาตุทอง หากนำมาผสมผสานจะเป็นผลดี แม้ว่าธาตุทองจะพิฆาตธาตุไม้ก็ตาม แต่วิธีนี้จะส่งผลดีต่อกิจการ หากปรับโดยใช้สีเขียวเป็นพื้นหลัง สีขาวเป็นตัวหนังสือที่มีรูปทรงคล้ายคลื่นน้ำ ในกรณีผู้ประกอบการมีธาตุประจำตัวเป็นธาตุน้ำ จุดเด่นของธาตุน้ำคือ การกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียน เพราะทองทำให้เกิดน้ำไหลเวียน ประกอบกับการลงตัวระหว่างสีเขียวกับสีขาวของแม่สีตามหลักทัศนศิลป์ ผู้ประกอบการที่มีธาตุประจำตัวเป็นธาตุน้ำก็จะเกิดผลดีกับกิจการ แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาลักษณะของกิจการ ที่ตั้ง จุดเด่น และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกิจการด้วย เช่น กิจการเสริมความงามที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นในละแวกใกล้เคียง

     การประยุกต์ฮวงจุ้ยมาเป็นกลยุทธ์การตลาดจะเสริมเรื่องแข่งขัน ซึ่งจะเห็นว่าเรื่องตัวหนังสือบนป้ายโฆษณาของบริษัท องค์กร ห้างร้านจะใช้สี รูปร่าง สัญลักษณ์พิเศษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลการดำเนินงาน ให้เกิดผลกำไรสูงสุด และมั่งคั่งด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นยังสามารถใช้หลักการของสี รูปร่างประจำตัวของธาตุมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคบทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: