ฮวงจุ้ยกับพลังแห่งการเคลื่อนไหว และการไหลเวียน


ฮวงจุ้ยกับพลังแห่งการเคลื่อนไหว และการไหลเวียน


 


การที่อากาศไหลเวียนบริเวณที่อยู่อาศัยทางฮวงจุ้ยจัดว่าเป็นเรื่องที่ดี ในบรรยากาศของโลกเรามีธาตุหลักที่มีอยู่มากคือ ไนโตรเจน รองลงมาคือ ออกซิเจน และอาร์กอนตามลำดับ ในแต่ละธาตุที่กล่าวมาจะเคลื่อนที่ไหลเวียนไปมาใน อาคาร บริเวณบ้านพักที่ผู้ประกอบการอาศัยอยู่ การไหลเวียนนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพเพราะจะเกิดการถ่ายเท หากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย การถ่ายเทของอากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ทำให้ปอดได้รับอากาศที่ดี และอากาศบริสุทธิ์นี้เองจะมีออกซิเจนเข้าไปทำให้ปอดได้ฟอกโลหิต สร้างเม็ดเลือดแดง

     ในมุมร้านค้าที่ใช้ประกอบกิจการธุรกิจขนาดย่อม และใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวด้วย จะต้องมีการออกแบบให้มีการเก็บกักอากาศเพื่อการหายใจก่อนถ่ายเทออกไป พลังแห่งการไหลเวียนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับพอดี หากมีการไหลเวียนมากเกินไปจะเกิดผลเสีย

     การไหลเวียนนำมาอธิบายได้ในทางธุรกิจ เช่น การไหลเวียนของกระบวนการธุรกิจที่พบมากคือ ปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจ เรามักจะได้ยินคำว่า กิจการขาดสภาพคล่องนั่นคือ กิจการไม่สามารถทำให้เงินลงทุนจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นได้ การที่จะวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจว่ากิจการมีความสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ดีเพียงใดนั้น จะมีดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งคือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพราะอย่างน้อยที่สุดสามารถสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการเวลาขอสินเชื่อ จากสถาบันการเงินที่นักการเงินเรียกว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนั่นเอง


     การถ่ายเทของอากาศ การถ่ายเทจะต้องมีการเก็บกักอากาศไว้หายใจและป้องกันไม่ให้มันผ่านเร็วเกินไป ดังนั้นจะเห็นว่าข้อห้ามตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่าห้ามไม่ให้ประตูหน้าร้านค้าตรงกับประตูหลังพอดี เพราะจะทำให้เงินไหลออก การออกแบบบ้านจึงห้ามประตูหน้าตรงกับประตูหลัง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีอากาศเก็บกักไว้เพื่อหายใจนั่นเอง

     อีกทั้งการถ่ายเทของอากาศหากมีมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เมื่อเจ็บป่วยจะต้องเสียเงินในการหาหมอ ซื้อยามารักษา ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นคนโบราณจึงสอนว่า การมีบ้านที่ประตูหน้าหลังตรงกันจะทำให้เงิน โชคลาภไหลออกนั่นเอง บ้านเรือนที่ไม่เกิดการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศจะขาดพลังซี่ จะแก้ไขได้โดยมีน้ำพุ ตู้ปลา ลำธารจำลองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ดูดวงฟรีบทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: