แก้ฮวงจุ้ยไม่ดีเรื่องแอ่งน้ำท่วมขัง

แก้ฮวงจุ้ยไม่ดีเรื่องแอ่งน้ำท่วมขัง


 


ฤดูฝนคราใดจะต้องมีน้ำขังรอระบายทุกทีและเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีน้ำฝนตกลงมาแล้วขังบริเวณร้านค้า การมีน้ำขัง สระน้ำนิ่ง ทางฮวงจุ้ยถือว่าไม่ดี จริงอยู่น้ำที่ว่าไม่นานจะระเหยไปเองตามธรรมชาติแต่การมีพื้นที่เป็นแอ่งรอบ ๆ ร้านค้าเมื่อมีฝนตกน้ำฝนจะขังนิ่ง การแก้ฮวงจุ้ยอย่างไร บทความนี้Horoscope thaiza จะอธิบายวิธีแก้

     น้ำขังทางฮวงจุ้ยถือว่าไม่ดี เพราะจะส่งผลให้คนในบ้านไม่สดชื่น จิตใจหดหู่ เป็นที่บ่มเพาะยุง เชื้อโรค หากในฤดูร้อนอาจเป็นที่เพาะเชื้อไข้เลือดออก ทำให้คนในบ้านป่วย ต้องเสียค่ารักษา และขาดความเจริญรุ่งเรือง

     ในทางการค้าน้ำขังจะทำให้ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านค้าไม่ได้ เพราะน้ำที่ขังอยู่หน้าร้านจะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกทางจิตวิทยาว่าทำให้ตนเกิดความสกปรก จากน้ำที่ขังจากแอ่งน้ำ

     นอกจากนี้ยานพาหนะที่ขับขี่ผ่านจะทำให้น้ำกระเด็นใส่ร้านค้า สินค้าได้รับความเสียหาย การที่บ้านเมืองใดมีน้ำขังตามทางเดินบ่งบอกว่าเมืองนั้นขาดการพัฒนา ส่งผลแง่เศรษฐกิจให้ผู้ที่จะมาลงทุนไม่กล้ามาลงทุนเพราะการคมนาคมไม่สะดวก เพราะระบบการขนส่งสินค้าจากโรงงานสู่ตลาดอาจเสียหาย แตกหัก เสียเวลาขนส่ง การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตช้า ส่งผลให้ผลิตสินค้าไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งผู้ลงทุนอาจเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ยานพาหนะ เป็นต้นทุนการผลิตที่สูง ส่งผลในแง่การท่องเที่ยว เรื่องภูมิทัศน์เมืองไม่สวยงาม เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทาง เมืองใดที่เต็มไปด้วยน้ำขังจะขาดรายได้ส่วนนี้


     วิธีแก้ กรณีร้านค้า ถมดินลงในที่ที่มีน้ำขัง แอ่งน้ำ สระน้ำนิ่งนั้นหากทำไม่ได้ ก็ให้ปลูกต้นตระไคร้หอม ดอกเจอเรเนียมเป็นแนวไว้ที่บริเวณร้านค้า เพื่อกันยุง และแมลงบางชนิด กรณีเมืองควรหางบประมาณมาจัดการพื้นที่ที่มีน้ำขัง จะส่งผลดีกับรายรับคนในพื้นที่


บทความโดย...HoroscopeThaiza

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: