ฮวงจุ้ยเมืองกับสวนสาธารณะ


ฮวงจุ้ยเมืองกับสวนสาธารณะ


 


แต่ละเมืองทุกที่ทั่วโลกตระหนักเรื่องคุณภาพชีวิตพลเมือง เพราะเมืองใดพลเมืองมีความเป็นอยู่ดีจะไม่เกิดปัญหาสังคม สุขภาพ ส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญ และเรื่องฮวงจุ้ยเองนักผังเมืองตระหนักว่ามีความสำคัญไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสาธารณะเพราะคือปอดของเมือง ดังนั้นบทความนี้ Horoscope thaiza อยากจะเสนอว่าสวนสาธารณะมีความสำคัญอย่างไร จัดอย่างไรในสวนอย่างน้อยควรมีอะไรบ้างลองอ่าน

     ต้นไม้ เพราะ ทั้งพืชยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับปลูกรอบ ๆ ทางเดินจะให้ความร่มรื่น ต้นไม้ในตอนกลางวันจะคลายออกซิเจนตอนกลางวันทำให้อากาศบริสุทธิ์ พลเมืองที่มาพักผ่อนจะได้มีสุขภาพดี ผ่อนคลายไปกับความหลากหลาย สีพันธุ์ไม้นานาชนิด และที่นั่งพักผ่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น

     ทางเดิน อย่างน้อยต้องมีทางเดินรอบ ๆ สวนสาธารณะแบ่งออกเป็นทางเดินไปกลับสองเลนในหนึ่งสาย เพราะทางเดินเหล่านี้เป็นเส้นทางการวิ่ง หรือเดินออกกำลังกาย

     สระน้ำ น้ำจะระเหยขึ้นมา เป็นวัฏจักรเพื่อปรับอุณหภูมิไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ดังนั้นบริเวณสวนสาธารณะจัดว่าเป็นบริเวณสมดุลที่สุดสำหรับฤดูร้อน และหนาว ประชาชนพลเมืองมาพักผ่อนจะได้รับพลังแห่งความสมดุล น้ำในสระไม่ควรเป็นน้ำนิ่งควรจะมีน้ำพุ


     กิจกรรมสันทนาการ ภายในสวนควรจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย บางแห่งจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ให้เช่าจักรยานสองล้อ และแสดงดนตรีเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ส่งผลเรื่องสุขภาพจิตของประชาชนพลเมือง

     แสงสว่าง แสงไฟในยามราตรีจะป้องกันปัญหาอาชญากรรม สวนสาธารณะควรตั้งอยู่ห่างจากความวุ่นวายตัวเมืองควรตั้งทางทิศเหนือในแต่ละเมือง เพราะทิศเหนือคือตัวแทนธาตุน้ำ ธาตุแห่งการไหลเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองให้เกิดการหมุนเวียน หรือทิศใต้ตัวแทนธาตุไฟ ธาตุแห่งความรุ่งโรจน์ กล่าวคือเมื่อประชาชนพลเมืองเข้ามาในสวนสาธารณะ จะเกิดการพักผ่อนทางจิตใจ ลดภาวะความเครียด สุขภาพจิตดี ส่งผลให้สุขภาพกายดี และสุขภาพกายดีจะไม่เสียเงิน เสียเวลารักษาโรคภัย ไม่เป็นภาระกับการรักษาพยาบาลละภาระภาครัฐ มีเวลาไปทำมาหากินมีรายได้จุนเจือครอบครัว

     อย่างน้อยที่สุดประชาชนทุกเมืองควรได้รับสิทธิบริการสวนสาธารณะจากภาครัฐ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับฮวงจุ้ยสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ปรับภูมิทัศน์ตามฤดูกาลอย่างน้อยประชาชนพลเมืองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี.

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: