คนโบราณว่าได้บุญอะไร..จากการฟังสวดพระอภิธรรม

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ เป็นประเพณีคนโบราณจะต้องจัดให้มีต่อหน้าพิธีศพผู้เสียชีวิต โดยญาติพี่น้องจะต้องจัดขึ้นเพื่อเป็นการคารวะ ตอบแทนพระคุณแก่ผู้เสียชีวิตรวมทั้งคติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับฟังเกิดสติการดำเนินชีวิตและปลงอนิจจังสังขารที่ไม่มีความเที่ยง แล้วบางคนยังสงสัยว่าไปร่วมงานศพหลายครั้งจะได้อะไรจากการได้ฟังการสวด บทความนี้ Horoscope thaiza จะนำเสนอลองอ่าน

     คติความเชื่อคนโบราณเล่าว่าการสวดพระอภิธรรมนี้ เริ่มจากการที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมเทศนาพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะเป็นธรรมประกอบคำสอนชั้นสูง ต่อมาปราชญ์ทั้งหลายได้นำมาสวดตอบแทนบุญคุณแก่บิดา มารดา และผู้เสียชีวิต

     อภิธรรมแปลว่าธรรมประเสริฐ เรียกเต็ม ๆ ว่าพระอภิธรรมปิฎก บันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่า การสวดพระอภิธรรมเริ่มมีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี การสวดจะสวดในพิธีศพอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต สาระบทสวดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความห่วงหาผู้เสียชีวิต ส่วนสาเหตุที่มีการสวดพระอภิธรรมนี้เพราะเป็นอุบายสำหรับผู้ที่มาฟังการสวดเปรียบเทียบร่างกายตนกับผู้เสียชีวิต เกิดความรู้สึกปลงอนิจจังว่ารูปร่างทุกคนประกอบไปพร้อมอายตนะ ขันธ์ อินทรีย์ ธาตุนั้นย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ความตายหนีไม่พ้นเกิดกับทุกคนไม่ช้าก็เร็ว


     คติความเชื่อจากคนโบราณเชื่อว่าการได้รับฟังการสวดไปพร้อมกับพิธีศพจะได้บุญมาก เพราะบทสวดจะประกอบด้วยคำบาลีแต่ละคัมภีร์รวมเจ็ดคัมภีร์ เรียกย่อ ๆ ว่า สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ คือธรรมชั้นสูงเรียกว่าอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ การสวดปัจจุบันจะสวดทำนองสรภัญญะ เป็นจังหวะสั้นยาว การสวดจะใช้พระสงฆ์อย่างน้อยสี่รูปเพราะคือตัวแทน จิต เจตสิก รูป และนิพพานครบองค์สี่

     สำหรับคนทั่วไปมารยาทเมื่อได้รับเชิญไปงานศพทุกครั้งที่มีการสวดพระอภิธรรม ควรตั้งจิตมั่นอาการสงบระลึกว่ารูปลักษณ์ตนย่อมแตกดับไปในไม่ช้าเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตอยู่ตรงหน้านั้น สำรวมออกอาการง่วงนอน เพราะเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าภาพ ส่งผลเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับตนเอง

     จากคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ชีวิตทุกคนมีเกิดย่อมมีแก่และท้ายที่สุดทุกคนหนีไม่พ้นความตาย และการที่ได้ไปร่วมงานศพที่วัด ฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเศร้า อย่างน้อยที่สุดเป็นเครื่องเตือนสติ เรื่องการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ก่อนจากโลกนี้ไปสู่ภพภูมิอื่นคือสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนควรเตรียมตัวรับ ดวง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: