คนโบราณสอนว่าตักบาตรวันไหนจะแก้กรรม


คนโบราณสอนว่าตักบาตรวันไหนจะแก้กรรม


 


ดวง การทำบุญใส่บาตรเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างง่ายตามคติความเชื่อคนโบราณ ที่สืบทอดกันมานานแล้วเคยมีผู้สงสัยไหมว่า ใส่บาตรทุกวันแล้วบางวันไม่ได้ใส่ ใส่บางวัน บางคนใส่เฉพาะวันพระจะเป็นอะไรไหม แล้วใส่วันไหนจะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรดี จะรู้ได้อย่างไรว่าตนมีเจ้ากรรมนายเวรจองเวร บทความนี้ Horoscope thaiza จะนำเสนอ ลองอ่าน

     สำหรับบางคนใส่บาตรทุกวันจัดว่าเป็นการดี เพราะได้ทำใจสงบอุทิศส่วนกุศลคือการทำบุญง่าย ๆตั้งแต่เช้า แต่เชื่อไหมว่าคนโบราณสอนเทคนิคการใส่บาตรแล้วแก้กรรมที่เคยทำไว้กับเจ้ากรรมนายเวรคุณ จะได้พ้นกรรมที่ตนเองยังประสบอยู่ขณะนี้ เพราะคุณไม่รู้ว่าชาติก่อนทำบาปไว้กับใครบ้าง ผลกรรมที่คุณทำมาค้าขายไม่ขึ้น โดนใส่ร้าย อกหัก โดนแย่งคนรักไป ไม่สมหวัง หน้าที่การงานไม่รุ่งเรือง ตกงาน อาจคือผลกรรมที่คุณได้รับอยู่ทุกวันนี้จากเจ้ากรรมนายเวรจองเวรคุณ

     คติความเชื่อคนโบราณว่าคนมีกรรมสังเกตง่าย ๆ คือวันก่อนวันพระหนึ่งวัน ทางพุทธศาสนาจัดว่าคือวันโกน ผู้ที่โดนเจ้ากรรมนายเวรจองเวรจะเกิดอาการร้อนลุ่มในใจ กระสับกระส่าย โมโหร้าย ไม่เป็นตัวเองมีอาการแปลก ๆ วันโกนคนโบราณเชื่อว่าคือวันปล่อยผี นรกจะปล่อยเจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสี จะออกมาคอยรับส่วนกุศลวันโกน ดังนั้นผู้ที่รู้ตัวว่ามีกรรม โดนจองเวรหรือเคยทำบาปไว้กับใครควรใส่บาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล


     วันโกนคือวันที่พระสงฆ์จะทำการโกนศีรษะตน ก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันพระ พระสงฆ์จะได้พร้อมทำกิจวัตรใด ๆตามภารกิจ วันโกนแต่ละเดือนเหมาะกับการใส่บาตรแก้กรรมคือแรมสิบสี่ค่ำก่อนวันพระ

     การใส่บาตร อาจคืออุบายที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ สำหรับพุทธศาสนิกชนลดความตระหนี่ เพราะการใส่บาตรกับพระสงฆ์เป็นการบริจาคทานอย่างหนึ่ง คือการให้ การใส่บาตรใส่ได้ทุกเช้าหรือตามแต่สะดวก ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อยคนที่เคยทำกรรมชั่วมีอาการดังกล่าวจะมีสมาธิวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: