ภูเขาล้อมรอบเมืองกับทำเลฮวงจุ้ย


ภูเขาล้อมรอบเมืองกับทำเลฮวงจุ้ย


 


ทำเลที่ตั้งบางเมืองบางจังหวัด มีภูเขาล้อมรอบ ดีหรือไม่อย่างไร เคยสงสัยไหมว่าจะอาศัยเป็นที่ตั้งรกราก ทำเลค้าขายได้หรือไม่ ควรอาศัยอยู่หรือดีหรือไม่ เมืองภูเขาฮวงจุ้ยว่าดีร้ายอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะนำเสนอเรื่องราว ฮวงจุ้ยเมืองอย่างง่าย ๆ

     วิชาฮวงจุ้ยจะเปรียบเทียบตำแหน่งทำเลกับสัตว์มงคล ที่ชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภ สัตว์มงคลที่ว่าคือมังกร เสือ หงส์และเต่า แต่เรื่องเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบเมือง ภูเขาจะเปรียบเทียบกับมังกร กล่าวคือทางสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าภูเขาคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการโกร่งตัวของเปลือกโลก ทางฮวงจุ้ยจัดว่ามีพลังธาตุดินมาก เพราะจากหลักเบญธาตุ ธาตุดินส่งผลให้เกิดธาตุทอง ตัวแทนความมั่งคั่ง อธิบายได้ว่าภูเขาจะมีแร่ธาตุมากกว่าบริเวณอื่น อุดมสมบูรณ์ไปพร้อมทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ส่งผลดีเรื่องเศรษฐกิจการผลิต การท่องเที่ยว ผู้ที่อยู่อาศัยควรเลือกทำกิจการท่องเที่ยว กิจการโรงแรมที่พักจะได้ผลดี

     ภูเขาที่ดีจะต้องมีที่ลาดลงไม่เป็นเทือกเขาและมีแม่น้ำไหลผ่าน ในทางกฎแห่งความสมดุลสิ่งแวดล้อมจุดที่มีการลาดลงและแม่น้ำไหลผ่านเป็นจุดที่มีอากาศดีเพราะได้รับพลังการไหลเวียนของอากาศ ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อน เมื่อลม(ฮวง)กับน้ำ(จุ้ย)ไหลมาบรรจบกันเป็นไปตามทฤษฎีฮวงจุ้ย จากภูมิทัศน์บนภูเขาไหลมาบรรจบกับการระเหยจากแม่น้ำ ตำแหน่งบริเวณนี้ทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าคือหัวมังกร ส่วนการเลือกทำเลที่ตั้งที่อยู่อาศัย ทำเลค้าขายควรเลือกหาหัวมังกรก่อนเพราะจะได้รับพลังซี่ พลังแห่งการไหลเวียนมีอากาศไหลเข้ากักเก็บและไหลออกอย่างพอเพียง ส่งผลต่อสุขภาพ เมื่อสุขภาพดีผู้อาศัยจะมีแรงในการทำการค้าส่งผลให้ได้ผลกำไรมาก ไม่เจ็บป่วยบ่อย เงินทองก็ไม่รั่วไหล ส่วนตำแหน่งที่เป็นเนินสูงภูเขาคือตำแหน่งหางมังกร


     ภูเขาพาดผ่านตรงทำเล เกิดผลดีกับเมืองนั้น ควรมีเส้นทางคมนาคมขนส่งขนานกับภูเขา ศาสตร์ฮวงจุ้ยว่าด้านทิศเหนือคือทิศธาตุน้ำ มังกรภูเขาอยู่ทางทิศเหนือส่งผลให้เกิดน้ำหลาก เหมาะกับการทำการเกษตรแต่มากเกินไปก็อาจเกิดปัญหาอุทกภัย ดังนั้นภูเขาที่ดีที่สุดควรเป็นแนวยาวสูงบ้างต่ำบ้าง เป็นแนวกั้นพายุไม่เป็นภูเขาหัวโล้น ไม่มีช่องเขาขาด เป็นภูเขาที่ติดต่อกันเป็นเทือกเขา มีแม่น้ำไหลผ่านคือพลังซี่พลังแห่งการไหลเวียน มีช่องทางอากาศเข้าและออก

     เมืองใดมีภูเขาพาดผ่านควรเลือกตำแหน่งประตูเมืองอยู่ทางทิศตรงข้าม สร้างเส้นทางคมนาคมเพราะ พลเมืองจะเกิดความมั่นคง ภูเขาจะเป็นเสมือนที่พิง

     ภูเขาทางฮวงจุ้ยคือสัญลักษณ์ทิศประจำธาตุดิน ควรอยู่ตรงทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวยาวไปตลอดจรดทิศเหนือ เป็นทิศประจำธาตุทอง ธรรมชาติดินจะส่งผลให้เกิดทอง สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งลองตั้งข้อสังเกตว่า เมืองใดที่มีภูเขาโอบล้อมส่วนใหญ่เศรษฐกิจจะเจริญก้าวหน้า อย่างเช่นเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกงเพราะมีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า

     การเลือกอยู่อาศัยในเมืองที่มีภูเขาควรเลือกเมืองที่มีความเจริญเติบโตด้านการค้า การลงทุน อย่างน้อยการทำกำไรไม่ว่าทำเลธุรกิจใดจะเอื้อด้านความสำเร็จ ดวงวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: