ฤาษีเดินดง หลวงปู่แสน รุ่นไหว้สาบูชาครู 59


ฤาษีเดินดง หลวงปู่แสน รุ่นไหว้สาบูชาครู 59


 


หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์แดนอีสานใต้ในปัจจุบันที่ได้รับความเคารพนับถือจากสาธุชนจำนวนมาก เพราะด้วยวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของท่าน เป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยศีล มีความเมตตากรุณาต่อญาติโยม จึงทำให้ญาติโยมเคารพท่านมาก

     วัตถุมงคลที่หลวงปู่แสนได้ปลุกเสกมีหลายรุ่นหลายวาระด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ ฤาษีเดินดง รุ่น ไหว้สาบูชาครู 59 ซึ่งมีการออกแบบมาได้อย่างปราณีตสวยงาม เป็นรูปแบบของฤาษีที่อ่อนช้อย ถือไม้เท้ารูปเศียรพญานาค ถือพัด ในอิริยาบถเดินก้าวเท้าไปข้างหน้า ซึ่งมีอานุภาพในด้านเมตตามหานิยมเป็นอย่างมาก ทั้งผู้คนที่นิยมชมชอบให้ความเมตตา เทวดาผีสางนางไม้รักใคร่ เป็นมงคลต่อตนเอง


     เชื่อว่าการบูชาฤาษีเดินดงนี้จะช่วยเสริมบารมีได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในคนที่ปรารถนาให้เกิดเมตตามหานิยมแก่ตนเอง อยากให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความก้าวหน้าในชีวิต เพราะลักษณะการก้าวไปข้างหน้าของฤาษีเดินดงมีนัยยะถึงความก้าวหน้า ความเจริญ ที่ไม่หยุดหย่อน ประกอบกับฤาษีนั้น เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ศีลธรรม มีเมตตา ชอบบำเพ็ญภาวนา มีตบะอันแก่กล้า ฉะนั้นหากใครได้บูชาก็จะถือเป็นมงคลต่อตนเองยิ่ง ดวงวันนี้
ภาพ: ฤาษีเดินดง หลวงปู่แสน รุ่นไหว้สาบูชาครู 59

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: