วิธีแก้กรรมที่ทำให้หญิงต้องเลิกรากับสามี

วิธีแก้กรรมที่ทำให้หญิงต้องเลิกรากับสามี

 

ดวงวันนี้ คุณสังเกตไหมว่าสมัยนี้การครองคู่กันระหว่างชายหญิงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากขึ้นเพราะ ปัญหาการหย่าร้าง การแยกกันอยู่ ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีอยู่ไม่ขาดไม่ว่าอาชีพใด ชนชั้นใดหนีก็ไม่พ้นจะต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้ ฝ่ายชายก็โทษฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงก็โทษฝ่ายชาย บางรายแยกไปมีคู่อื่นยังเกิดปัญหาทำนองเดียวกัน เชื่อไหมว่าปัญหานี้เกิดจากกรรมที่ทั้งฝ่ายชายและหญิงเคยก่อไว้ แล้วจะแก้อย่างไรHoroscope thaiza จะอธิบาย

     คติความเชื่อคนโบราณเล่าว่าชาติก่อนหญิงชายเคยสร้างกรรมไว้คือเคยยุยงให้สามีภรรยาแตกแยกกัน ไม่ว่าจะวิธีวาจา กิริยาส่อเสียดให้เกิดการระแวงกัน คู่รักที่รักกันดี ๆ เกิดไปอิจฉาตาร้อน หรือบางรายหลงรักคนที่มีคู่อยู่แล้วอยากได้มาเป็นคู่ครอง กรรมชั่วที่วาจา กิริยาล่อลวงจนกระทั่งคู่สามีภรรยาเกิดทะเลาะกัน กรรมจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าให้มีคู่แล้ว ต้องยังเกิดปัญหาเลิกรากันไป ไม่ว่าจะมีคู่กี่คู่ก็ตาม บทความนี้ขอแนะนำวิธีสำหรับหญิงสาวที่กำลังประสบปัญหาทำนองเดียวกันว่าจะแก้กรรมอย่างไร

     วิธีแก้กรรมที่หญิงสาวใดเกิดปัญหาแบบนี้ต้องแก้กรรมโดยการบวชชีพราหมณ์ ขั้นแรกจะต้องรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนสวมชุดขาวเข้าพิธีเพราะ การสวมชุดขาวผู้สวมควรจะมีศีลปราศจากกิเลส บางครั้งกิเลสจะทำให้การบวชไม่เกิดผล แทนที่จะได้บุญกลับเป็นบาป การได้รักษาศีลเปรียบได้กับการบังคับจิตระงับความชั่วที่เกิดในใจได้ ขั้นต่อมาระงับความกังวลใจที่เกิด เพราะการบวชชีพราหมณ์คือการบวชสำหรับสตรีเปรียบกับการบวชพระแต่ยึดศีลปฏิบัติน้อยกว่า ความกังวลใจจะเกิดความร้อนใจเป็นอุปสรรคกับการบวชครั้งนี้

     ชีพราหมณ์ คืออุบาสิกาชุดขาวที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมในวัดแต่มิได้โกนผม พิธีกรรมพระที่ทำพิธีจะเข้ามาจะต้องเตรียมสวมชุดขาว กราบแล้วกล่าวคำขอบวชตามที่ผู้ทำพิธี คำกล่าวมีคำขอบวช คำอาราธนาศีลแปด พิธีอื่นที่วัดจะจัดขึ้น ระหว่างการบวชผู้บวชจะต้องรักษาศีลที่วัดกำหนดอย่างเคร่งครัด การบวชชีพราหมณ์ไม่มีระบุไว้ในพุทธบัญญัติและว่าจะบวชกี่วัน ผู้บวชควรเลือกวันเวลาที่เหมาะสม

     สิ่งที่ได้จากการบวช ผู้บวชชีพราหมณ์ได้อานิสงค์ เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้ การงานจะเจริญรุ่งเรือง เป็นที่รักใคร่จากสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเสร็จพิธีบวชแล้วจะต้องจุดธูปสามดอกไว้กลางแจ้งบอกเจ้ากรรมนายเวร ที่ตนเคยก่อไว้ขออโหสิกรรม “กุศลที่ข้าพเจ้าได้จากการบวชชีพราหมณ์ครั้งนี้ ขออุทิศแก่เจ้ากรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินไว้ทั้งชาติก่อนและชาตินี้ ขออโหสิกรรม” เมื่อเจ้ากรรมนายเวร

     อโหสิกรรมรับรองว่ากรรมที่เคยก่อไว้จะคลี่คลายลง ดังนั้นการครองเรือนทั้งชายหญิงควรมีพรหมวิหารสี่คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาแก่กัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: