หล่อแกอุปกรณ์ฮวงจุ้ยใช้งานอย่างไร

หล่อแกอุปกรณ์ฮวงจุ้ยใช้งานอย่างไร

 

ศาสตร์ฮวงจุ้ยคือวิชาที่คำนวณทิศทางหาจุดความสมดุล ซึ่งมีผู้ศึกษาจนแตกฉานและประยุกต์ใช้ใน การสร้างภูมิทัศน์ที่ลงตัวให้กับสิ่งปลูกสร้าง การสร้างภูมิทัศน์ที่ลงตัวคือ ศิลป์ ส่วนการวางแผนการปรับ หรือสร้างสิ่งปลูกสร้าง การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อการดำเนินธุรกิจแต่ละชนิดหรือจุดประสงค์อื่นให้ประสบความสำเร็จคือ ศาสตร์ โดยอาศัยเครื่องมือในการคำนวณทิศเรียกว่า หล่อแก แล้วเครื่องมือนี้คืออะไร มีกลไกการทำงานอย่างไร มีวิชาอาคมกำกับหรือไม่ พิสูจน์กันกับบทความนี้

     หล่อแกมีกลไกการทำงานและรูปร่างลักษณะคล้ายกับเข็มทิศทั่วไป กล่าวคือ มีเข็มวางอยู่ในแนวทิศเหนือใต้ตามแนวเส้นแรงแม่เหล็กโลก บนหน้าปัดมีตัวหนังสือมากมายแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละสำนัก แต่โดยรวมแล้ว มีเส้นวงกลมและเชือกสีแดงกำกับสำหรับคำนวณตำแหน่ง

     ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยจะหาความสมดุลสามสิ่งคือ ฟ้า คือพรหมลิขิต เทวดาคอยปกป้อง บุญกรรมชาติปางก่อนหนุนส่ง และดิน คือกรรมปัจจุบันที่กระทำ ชาตินี้กล่าวคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว วิชาฮวงจุ้ยเชื่อว่า สรรพสิ่งใด ๆในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจัง มีวัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา บางเรื่องบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรมลิขิต แต่บางทีมันอาจเป็นเรื่องของพรหมลิขิต ส่วนคน พิจารณาอาชีพ ฐานะความเป็นอยู่เมื่อมีการคำนวณองศาทิศ จะส่งเสริมให้คนอยู่สบาย เพราะได้รับอิทธิพลจากมังกรประจำทิศดี จะหาตำแหน่งที่สมดุลทำให้เกิดความสมดุลสามสิ่งที่กล่าว จะต้องอาศัยหล่อแกในการวัดการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กจะคำนวณปีเกิดนักษัตร เลขประจำตัวผู้ที่อาศัยหรือเจ้าของทำเลกิจการ ร่วมกับทิศทางการโคจรดาวราศีทั้งสิบสอง โดยมีจุดประสงค์เลือกตำแหน่งที่ตั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งจัดการร้านค้า วางของมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์รุ่งเรืองเสริมไว้ตรงทิศดี และสะท้อนสิ่งทิ่มแทงจากทิศร้าย มรณะภัยพิบัติ

     การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งที่ผู้ประกอบการมีอยู่เดิมหรือสามารถหาได้ให้สอดคล้องกับธุรกิจที่น่าจะทำ ตลอดจนเรื่องของธุรกิจที่แม้จะเป็นธุรกิจลักษณะเดียวกันผู้ประกอบการคนเดียวกัน แต่ทำไมเมื่อเปลี่ยนทำเลที่ตั้งโดยนำแนวคิดเรื่องฮวงจุ้ยมาใช้สามารถประสบความสำเร็จได้ และอุปนิสัยส่วนตัวซึ่งอาจทำนายจากธาตุประจำตัวของผู้ประกอบการเอง โดยประยุกต์ศาสตร์ตะวันออกที่ว่าด้วยฮวงจุ้ยให้เป็นศิลป์แห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

     ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านงานจริง โดยมีการบันทึกเป็นสถิติไว้แล้วอาศัยความเชื่อถ่ายทอดออกมาเป็นศาสตร์ หรือวิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ประกอบการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้าของตนเอง โดยมิใช่ความเชื่อแบบไร้แก่นสาร หรืองมงาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: