สีเหลืองกับการแก้ฮวงจุ้ย


สีเหลืองกับการแก้ฮวงจุ้ย


การจัดภูมิทัศน์อยู่คู่กับสังคมชาวจีนทุกสมัย และอิทธิพลของสีมีผลต่อจิตใจ ความรู้สึก จนกระทั่งถูกสร้างเป็นบรรทัดฐานทางสังคม รวมทั้งคนไทยนิยมแต่งตัวด้วยเครื่องนุ่งห่มที่มีสีที่ถูกโฉลกกับตัวเอง ตามวันและยังมีความเชื่อ ว่าใครควรใช้สีที่ถูกโฉลกแล้วจะโชคดีอีกด้วย แล้วสีเหลืองมีผลอย่างไร ใช้แก้ฮวงจุ้ยอะไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

             ศาสตร์เบญจธาตุให้ความสำคัญของสีเพราะทิศทางที่ถูกต้องนั้นหาได้ยากยิ่ง ต้องนำเอกลักษณ์ของสีมาช่วยแก้ไข เสริมให้สถานที่ หรือจุดที่ต้องการนั้นมีความเหมาะสมได้รับกระแสเกื้อกูลผสมผสานเพื่อเพิ่มพลังที่ดี การใช้สีเหลืองในการแก้ฮวงจุ้ยเป็นที่นิยมมาก เพราะง่าย สะดวก ประหยัด แก้ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีและเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของกิจการร้านค้า องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ ซึ่งจะต้องพิจารณาความสอดคล้อง และเข้ากันได้ของธาตุประจำตัวองค์การนั้นกับสีตามหลักเบญจธาตุ การใช้โดยเฉพาะสีเหลืองตัวแทนธาตุดิน ธาตุแห่งหลักฐานความมั่นคงตามความเชื่อโหราศาสตร์ฮวงจุ้ย สีเหลืองใช้เพื่อต้องการเสริมอำนาจบารมี และใช้เป็นสีของแจกัน สีของหินประดับโต๊ะทำงาน สำหรับแก้ปัญหากิจการไม่ก้าวหน้า เพราะธรรมชาติของสีเหลืองเป็นสีที่สังเกตได้เด่นชัด แสดงออกถึงความสุขุม จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาการคิด การวางแผน อีกทั้งผู้พบเห็นจะมีความไวต่อสีเหลืองมาก


     ดังนั้นร้านค้าหรือองค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาลที่ประสงค์จะแก้ฮวงจุ้ยที่เกิดจากพนักงานทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ทุจริตคอรัปชั่นกับหน้าที่การงานควรเลือกทาสีเหลืองไว้ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรืออาจใช้ผ้าม่านแทน สีเหลืองจะกระตุ้นโฮโมนจากร่างกายทำให้มีจิตใจความหนักแน่น ไม่อ่อนไหวกับสิ่งเร้า ลดดีกรีรากเหง้าปัญหาที่เกิด

     องค์การ โรงงานใดที่ทำกิจการด้านทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จัดสวน ขายอาหารสัตว์ เครื่องมือเกษตรควรเลือกสีเหลืองไว้บนโลโก้จะเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้สีเขียวจะเสริมดวงให้สินค้านั้นเพราะสีเหลืองคือตัวแทนธาตุดิน

     การสวมเสื้อสีเหลืองในวันจันทร์จะเสริมหน้าที่การงานผู้ที่ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จัดสวน ขายอาหารสัตว์ ก่อสร้าง สีเหลืองไม่เหมาะที่จะใช้ร่วมกับสีเขียวเพราะจะเกิดการพิฆาตกัน ผู้ประกอบการร้านค้า นักธุรกิจไม่ควรเลือกออกแบบร้านค้า โลโกที่มีลักษณะพิฆาตปน

     สีเหลือง เป็นสีประจำราชวงศ์ฮ่องเต้จีนโบราณทุกราชวงศ์ คือตัวแทนแห่งความมั่นคง อำนาจ บารมียังใช้ปรับ ฮวงจุ้ยป้ายโฆษณา ป้ายองค์การไม่น่าสนใจให้สนใจได้โดยทาสีเหลืองไว้ที่กรอบนอก เหมาะกับป้ายสี่เหลี่ยมจตุรัสทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะเสริมเรื่องความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเรื่องสีเหลืองใช้คู่กับสีแดงจะเสริมกันเพราะ สีแดงคือตัวแทนธาตุไฟจะส่งเสริมสีเหลืองธาตุดิน ดูดวงฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: