จัดสวนแก้ฮวงจุ้ยอย่างไร ไม่ให้ครอบครัวแตกแยก

จัดสวนแก้ฮวงจุ้ยอย่างไร ไม่ให้ครอบครัวแตกแยก

ปัญหาความขัดแย้งมีมาตั้งแต่นานแสนนาน เรียกกันว่าตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จำได้หรือไม่ว่าในศิลาจารึกยังมีการบันทึกเรื่องการแขวนระฆังไว้ที่หน้าวังในยามพสกนิกรมีปัญหาไม่ว่าเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง หรือเรื่องเดือดร้อนจะมาสั่นระฆังเพื่อเรียกพ่อขุนรามคำแหงมาตัดสินปัญหา เชื่อไหมว่าวิชาฮวงจุ้ยมีคำสอนเรื่องการจัดสวนแก้ปัญหาได้ บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย ครอบครัวใดที่สามี ภรรยา พี่น้อง ญาติสนิทที่ต้องอาศัยครอบครัวเดียวกันเกิดเรื่องขัดแย้งกันควรจัดสวนแก้ฮวงจุ้ยโดยนำอ่างน้ำใส่ดอกบัวไว้ในสวน เลือกบัวสีขาวอย่างพันธุ์บุณฑริกตั้งไว้ทางทิศเหนือเพราะคือทิศประจำธาตุน้ำ ธาตุที่มีลักษณะอ่อนไหว หรือเลือกบัวจงกลนีไว้ทางทิศตะวันออกทิศประจำธาตุไม้ ไม่ควรเลือกวิธีขุดสระเพราะดินจะเก็บกักน้ำ

     เหตุดอกบัวคือพืชที่เกิดแต่ตมแต่บานเหนือน้ำ ทางฮวงจุ้ยนำมาจัดสวนแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การเพราะการทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนในบริษัทหรือองค์การส่วนใหญ่เป็นการทำงานที่จะต้องอาศัยความคิดเป็นหลัก และเมื่อแต่ละคนมีการใช้ความคิด ย่อมเป็นไปได้ที่ความคิดนั้นมันไม่ตรงกันก็ย่อมเกิดความขัดแย้งกันได้เป็นเรื่องธรรมดา ความคิดที่ว่านี้เมื่อมีการใช้ในการวางแผน และตัดสินใจในการวางระบบ แนวทางและวิธีการทำงาน ตลอดจนวิธีแก้ปัญหา ดังนั้นความคิดที่ผิดพลาด อาจก่อให้เกิดการวางแผนและตัดสินใจที่ผิดได้ จนเกิดผลเสียหายในการทำงานได้ เมื่อเราไปยืนยันความคิดเห็นที่ต่างจากพวกเขาก็ยิ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งมากขึ้น จนกระทั่งเกิดปัญหาเสียหายตามมา คงไม่ผิดที่ความคิด และมุมมองของพวกคนหมู่มากจะไม่ตรงกับเรา แต่บังเอิญว่ามุมมองเราเห็นปัญหา เห็นสาเหตุและแนวทางแก้ไข หลายบริษัทและองค์การเกิดความขัดแย้งกันเพราะเรื่องแบบนี้ คงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเอาเหตุผลไปแย้งกับคนหมู่มาก มนุษย์เงินเดือนหลายคนท้อใจ เศร้าใจที่ตนนั้นเห็นสาเหตุของปัญหา และต้องการจะแก้ไขแต่ไม่มีคนสนับสนุนความคิดเห็นของเรา บางคนได้แต่มองดูปัญหามันเกิดขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งหมดกำลังใจในการทำงานแล้วลาออกไปในที่สุด ในวางอ่างน้ำใส่ดอกบัวไว้ในสวนรอบบริเวณสวนรอบ ๆองค์การที่ตำแหน่งดังกล่าวจะแก้ปัญหาได้เช่นกัน

     การจัดสวนที่ทำงานหรือที่บ้านเป็นการเสริมดวงฮวงจุ้ย เรื่องต่าง ๆได้ อยู่กับการเลือกพืชชนิดใดปลูกไว้ที่ตำแหน่งตรงตามฮวงจุ้ย อาศัยความสมดุลระหว่างสามสิ่งคือคน ผู้อาศัย ฟ้าลิขิต ดินฮวงจุ้ยที่เหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: