เหรียญข้าวหลามตัดพระพรหมสี่หน้า วัดบางพระ


เหรียญข้าวหลามตัดพระพรหมสี่หน้า วัดบางพระ


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเคารพนับถือมาอย่างช้านาน คือ "พระพรหม" ซึ่งพระพรหมนั้น เป็นเทพเจ้าผู้สร้างและกำหนดความเป็นไปบนโลก โดยพระพรหมทรงมี 4 พระพักตร์ หรือสี่หน้า มีนัยยะถึง "พรหมวิหารสี่" ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นหลักธรรมเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและประเสริฐเฉกเช่นพรหม เมื่อปฏิบัติตามนี้ได้ ก็จะส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนการบูชาพระพรหมในแต่ละหน้าแต่ละทิศ ก็เป็นไปตามความเชื่อต่างๆ คือ ทิศเหนือ จะให้พรเรื่องอาชีพ การงาน , ทิศใต้ จะให้พรในเรื่องชื่อเสียง เกียรติยศ, ทิศตะวันตก จะให้พรในเรื่องสุขภาพ ครอบครัว คู่ชีวิต ส่วนทางด้านทิศะวันออก จะให้พร ด้านดวงโชคลาภ

     ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้หลายวัดได้ทำการจัดสร้างพระพรหมสี่หน้าเพื่อให้เป็นที่บูชาของคนทั่วไป โดยส่วนมากมักจะทำในรูปแบบเหรียญโลหะต่างๆ และทำเป็นทรงข้าวหลามตัด เช่น เหรียญพระพรหมในรูปทรงข้าวหลามตัด สร้างขึ้นโดย วัดบางพระ จ.นครปฐม เป็นเหรียญรูปทรงสวยงาม ด้านหน้าเป็นรูปพรหมสี่หน้าในแต่ละทิศ ส่วนด้านหลังเป็นอักขระเลขยันต์ ทำให้ดูเข้มขลังอย่างมาก


     สำหรับอานุภาพของเหรียญพระพรหมนั้น ดีเด่นด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ การงาน การเงิน ซึ่งจะเกิดความเป็นมงคลต่อผู้บูชาที่เคารพศรัทธาในองค์พระพรหม และที่สำคัญคือ การปลุกเสกเหรียญพระพรหมที่ออกโดยวัดบางพระ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อเปิ่น พระเกจิอาจารย์ดังในตำนาน ท่านเคยพำนักอยู่ ตลอดจนในปัจจุบันครูบาอาจารย์ต่างๆในวัดบางพระก็สืบสายวิชาอาคมมาจากหลวงพ่อเปิ่น จึงทำให้เหรียญพระพรหม ตลอดจนวัตถุมงคลอื่นๆที่ออกโดยวัดบางพระได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง


ภาพ : เหรียญข้าวหลามตัดพระพรหมสี่หน้า วัดบางพระ โดย จำรอง ติ๋ม


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: