วิธีประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ


วิธีประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ


ภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลต่อกำลังซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเช่นกัน แต่อีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้านค้าประสบคือ วิธีประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลต่อกำลังซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเช่นกัน แต่อีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้านค้าประสบคือ ลูกค้าไม่เข้าร้านเราไปเข้าร้านอื่น เราจะต้องพิจารณาเรื่องของการบริการ หรือคุณภาพสินค้าอาจไม่ตรงกับความต้องการ รวมทั้งที่ร้านอื่นอาจมีการลดราคา มีของแถมจากการซื้อหรือไม่ การแก้ปัญหาประเภทนี้ ผู้ประกอบการจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนที่แก้ที่ฮวงจุ้ย บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายวิธีประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่แท้จริงก่อนนำไปใช้

     ก่อนอื่นผู้ประกอบการจะต้องมีการร่วมกันคิดระดมสมองเพื่อหาสาเหตุที่มาของปัญหาก่อน จึงจะดำเนินการแก้ไข ถ้าหากมีหลายสาเหตุให้ระบุรายละเอียดเป็นข้อๆ ลำดับความสำคัญของแต่ละปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสีย การแก้ปัญหาให้แก้ที่สาเหตุใหญ่ที่สุดก่อนแล้วค่อยแก้สาเหตุรองลงมา ปัญหาจากการค้ามีมากมายหลายปัญหา บางปัญหาจะต้องแก้โดยทันทีแบบฉับพลัน เช่น หากลูกค้าไม่พอใจในการบริการจะต้องรีบแก้ไขทันที เพื่อป้องกันการบอกต่อของลูกค้าในแง่ลบ การแก้ไขขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาให้ดีว่า ลูกค้าบางรายเรียกร้องมากเกินไปหรือเปล่า ถ้ามากเกินไป จงอย่าดำเนินการตามคำเรียกร้องนั้น เพราะจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ และต้นทุนในการดำเนินการด้วย เมื่อผู้ประกอบการพิจารณาละเอียดแล้ว ปัญหาที่เกิดนั้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กล่าวมาทั้งสี่ข้อแล้ว เพื่อความสบายใจในการดำเนินธุรกิจก็สามารถใช้หลักการของฮวงจุ้ยแก้ไขได้ แต่ขอให้เชื่อถืออย่างมีหลักการ ตัดสินใจจากข้อเท็จจริง อย่าเชื่อแบบไม่มีเหตุผล


     ศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่เราใช้หลักการในการประยุกต์ออกมาเป็นวิธีใช้ในการจัดภูมิทัศน์ของทำเลที่ตั้งกิจการร้านค้า มีหลายสำนักหลายสาขาวิชา ซึ่งซินแสผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะนำเคล็ดวิชาออกมาใช้แตกต่างกัน จะเห็นว่าถ้าหากผู้ประกอบการไปปรึกษา หรือเชิญซินแสแต่ละท่านมาจัดการปรับ เสริม เติมแต่งภูมิทัศน์ของทำเลที่ตั้งกิจการร้านค้า จะได้คำแนะนำ และวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันไป เพราะแต่ละท่านก็อาจแนะนำ และเสนอแนวทางที่ต่างกัน แต่ละสำนักมีปรัชญาไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้ประกอบการเองจะต้องเลือกใช้ศาสตร์ของฮวงจุ้ยให้เหมาะสม และที่สำคัญคือ ต้องเข้าใจในหลักการ และวิธีการที่จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้น แทนที่จะได้ผลดี อาจเกิดผลเสียหายแก่ตัวผู้ประกอบการ และกิจการได้ การแก้ปัญหาจะต้องแก้จากรากเหง้าแห่งสาเหตุปัญหา ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะต้องพิจารณาที่สาเหตุของปัญหาก่อนจึงทำการแก้ไข

     การแก้ฮวงจุ้ย มี 2 จุดประสงค์หลักคือ เพื่อการแข่งขัน และเพื่อผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมการแข่งขันมักแสดงออกมาในรูปของการต่อสู้ ทำเลที่ตั้งของคู่แข่งขันที่มีชัยภูมิที่ตั้งที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบเชิงการแข่งขัน จะเห็นได้จากบางประเทศใช้เทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์จากทฤษฎีของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยด้านลบ เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันตามความเชื่อ เช่น การทิ่มแทง การข่มขวัญ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการสร้างวัสดุ สิ่งปลูกสร้าง เติมแต่ง เพิ่มเติมในรูปปืนใหญ่ มีด ที่ทิ่มแทงเข้ามาในทิศทางที่กิจการของคู่แข่งขันอีกฝ่ายตั้งกิจการอยู่ เพื่อเอาชนะทางการค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: