ฮวงจุ้ยกับปัญหาสุขภาพ


ฮวงจุ้ยกับปัญหาสุขภาพ


การที่ไม่มีทางวิ่งตรงเข้าสู่ร้านค้าเป็นลักษณะตัวอักษรตัวทีในภาษาอังกฤษ หรือที่เรามักเรียกทับศัพท์ว่าทางสามแพร่ง ไม่มีประตูหน้าบ้านตรงกันกับประตูหลังบ้าน ไม่มีเสาหรือเสาไฟฟ้า ตลอดจนต้นไม้ตรงหน้าร้านค้า ไม่มีประตูหน้าร้านค้าใกล้วัดโรงพยาบาล บ้านพักอาศัย หรือกิจการร้านค้ามีคุณสมบัติตามตัวอย่างที่ยกมาบางส่วนจัดว่ามีฮวงจุ้ยดีเพราะอะไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ความละเอียดอ่อนของการถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนี้อาจมีคำนิยามที่ยากแก่การเข้าใจ แต่หากผู้ประกอบการได้เรียนรู้ในหลักการแล้ว จะสามารถประยุกต์ใช้กับสุขภาพของท่านได้เป็นอย่างดีทีเดียว ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับพลังซี่ หยินหยาง ซี่ พลังแห่งการเคลื่อนไหว และการไหลเวียนในบรรยากาศของโลกเรามีธาตุหลักที่มีอยู่มากคือ ไนโตรเจน รองลงมาคือออกซิเจน และอาร์กอนตามลำดับ ในแต่ละธาตุที่กล่าวมาจะเคลื่อนที่ไหลเวียนไปมาใน อาคาร บริเวณบ้านพักที่ผู้ประกอบการอาศัยอยู่ การไหลเวียนนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพเพราะจะเกิดการถ่ายเท หากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย การถ่ายเทของอากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ทำให้ปอดได้รับอากาศที่ดี และอากาศบริสุทธิ์นี้เองจะมีออกซิเจนเข้าไปทำให้ปอดได้ฟอกโลหิต สร้างเม็ดเลือดแดง


     พลังซี่เกิดจากการถ่ายเทของอากาศ การถ่ายเทจะต้องมีการเก็บกักอากาศไว้หายใจและป้องกันไม่ให้มันผ่านเร็วเกินไป ดังนั้นจะเห็นว่าข้อห้ามตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่าห้ามไม่ให้ประตูหน้าร้านค้าตรงกับประตูหลังพอดี เพราะจะทำให้เงินไหลออก การออกแบบบ้านจึงห้ามประตูหน้าตรงกับประตูหลัง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีอากาศเรียกว่าพลังซี่ เก็บกักไว้เพื่อหายใจนั่นเอง อีกทั้งการถ่ายเทของอากาศหากมีมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เมื่อเจ็บป่วยจะต้องเสียเงินในการหาหมอ ซื้อยามารักษา ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นคนโบราณจึงสอนว่า การมีบ้านที่ประตูหน้าหลังตรงกันจะทำให้เงิน โชคลาภไหลออกนั่นเอง บ้านเรือนที่ไม่เกิดการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศจะขาดพลังซี่ ต้องการมีอากาศถ่ายเทสะดวกนั่นเอง

     พลังแห่งความสมดุลที่ว่านี้ถูกใช้ในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ หยิน คือ ความเย็น หยาง คือ ความร้อน ถ้าผสมกันอย่างลงตัวจะเกิดความอบอุ่น แท้จริงแล้วคนโบราณเจตนาสอนให้เกิดความรู้เรื่องของความสมดุล ความพอดีไม่มีการไหลเวียนของโลหิตจะทำให้เสียชีวิต ในกรณีตรงกันข้าม ถ้าโลหิตไหลเวียนเร็วเกินไปจะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ส่วนเรื่องของหยินหยาง ให้ลองสังเกตอุณหภูมิของร่างกาย ถ้าร่างกายของเราเย็นเกินไปคือ มีหยินมากจะส่งผลเสีย และถ้าร้อนเกินไป หยางมากจะส่งผลเสียเช่นกัน ร่างกายจึงต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: