แก้ฮวงจุ้ยร้านค้า ที่อยู่อาศัยใกล้ศาลเจ้าและวัด


แก้ฮวงจุ้ยร้านค้า ที่อยู่อาศัยใกล้ศาลเจ้าและวัด


วิชาฮวงจุ้ยกล่าวว่าการอยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่เป็นมงคล เพราะจะได้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปแต่การที่มีร้านค้าและที่อยู่อาศัยใกล้กับศาลเจ้าและวัด เป็นฮวงจุ้ยที่ดีหรือไม่ บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     วิชาฮวงจุ้ยให้หลีกเลี่ยงศาลเจ้าและวัดไม่ควรอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย กรณีบ้านอยู่บริเวณนั้นประตูบ้านห้ามตรงกับประตูศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ทางเข้าวัดจะนำความวุ่นวายมาให้ผู้อยู่อาศัย ส่วนวัดเป็นเส้นทางผ่านวิญญาณภูตผี ตามหลักความเป็นจริง สำหรับศาลเจ้า วัดมีความศักดิ์สิทธิ์มีการจุดธูปจุดเทียน และไหว้กระดาษเงินกระดาษทอง หลังจากไหว้แล้วต้องเผา ทำให้เกิดควันไฟจากการเผาไหม้เข้ามายังร้านค้า ที่อยู่อาศัยทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ สายตา และอาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ตลอดจนยังเกิดสารพิษตะกั่วจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ทำให้ลูกค้าไม่อยากเข้าร้าน กรณีที่อยู่อาศัยส่งผลเสียต่อสุขภาพ และวัดเป็นศูนย์รวมคนในชุมชนใกล้เคียง กิจกรรมมากมายต้องมาทำที่วัดเช่น ประเพณีเวียนเทียนสำหรับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันพระ งานศพ การเผาศพบางจังหวัดอาจต้องจุดพลุเสียงดังและควันไฟจากเตาเผาศพ เกิดผลเสียกับสุขภาพผู้อยู่อาศัยการสัญจรการคมนาคมจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สงบ คนรู้จักมาแวะทำธุระที่บ้านร้านค้า ที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งทำให้เจ้าของบ้านต้องทำความสะอาดบ่อย เพราะสกปรกง่าย


     ธรรมเนียมจีนและไทยแต่ละปีมีกิจกรรมที่ผู้คนต้องมาไหว้เจ้า ทำกิจกรรมที่วัดมากมายอาจส่งผลเรื่องความไม่สงบแก่ร้านค้า ที่อยู่อาศัย ควรแก้ฮวงจุ้ยกรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยทำป้ายร้านค้าขนาดใหญ่ปิดการสังเกตจากวัดและศาลเจ้ามิให้คนสังเกตได้อย่างชัดเจน หรือมีสิ่งป้องกันการสังเกตโดยตรงจากคนภายนอก อาจเป็นเหล็กกั้นหรือผ้าม่านสีแดง กรณีร้านค้าอาจเปลี่ยนกลวิธีจำหน่ายเครื่องเซ่นไหว้ และจำหน่ายอาหารแบบริมฟุตบาทหรือสตรีทฟูต

     วิชาฮวงจุ้ยแฝงภูมิปัญญา ป้องกันเรื่องที่ไม่ดีอาจเกิดกับผู้คน และเรื่องร้านค้า ที่อยู่อาศัยใกล้ศาลเจ้าและวัดคือฮวงจุ้ยที่ไม่ดี เป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์โดยมีการบันทึกไว้แล้วอาศัยความเชื่อออกมาเป็นศาสตร์หรือวิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ประกอบการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้าของตนเอง โดยมิใช่ความเชื่อแบบไร้แก่นสาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: