อย่าพลาด!!พรุ่งนี้แล้วกับ 'วันขอเงินพระจันทร์' วันนี้และวันเดียว ที่จะทำให้คุณรับทรัพย์ก้อนโต!!

อย่าพลาด!!พรุ่งนี้แล้วกับ 'วันขอเงินพระจันทร์' วันนี้และวันเดียว ที่จะทำให้คุณรับทรัพย์ก้อนโต!!

มาถึงโอกาสของปีแล้วสำหรับ วันขอเงินพระจันทร์ ซึ่งในปีนี้วัน 29 เมษายน 2560 ถือเป็นวันสุดท้ายหรือที่เรียกกันว่า วันอมาวสี เรียกอีกอย่างว่า วันพระจันทร์ดับ วันดังกล่าวนี้ท้องฟ้าจะเป็นใจเปิดทางให้เราได้ขอทรัพย์จากพระจันทร์ได้อย่างเต็มที่

     สำหรับวันขอเงินพระจันทร์นั้น เป็นความเชื่อโบราณอย่างหนึ่ง ที่เชื่อกันว่าเป็นวันที่ฤกษ์ฟ้าเปิด ทำให้เราสามารถขอเงินขอพรจากสวรรค์ได้ ซึ่งต้องทำพิธีการขอในช่วงเวลา 13.53 น. เท่านั้น เนื่องจากการทำพิธีจะต้องทำในช่วงเวลาก่อนและหลังเวลาเกิดวันจันทร์ดับหรือวันอมาวสี 12 ชั่วโมงนั่นเอง

     อีกทั้งยังเชื่อกันว่าการทำพิธีกรรมขอเงินพระจันทร์ จะช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง สมปราถนา มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา เรื่องการงาน ความรัก ก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างบารมี สิริมงคลให้แก่ชีวิต

ขั้นตอนในการทำพิธี
1. ทำบุญตักบาตร รับศีลรับพรที่วัดในตอนเช้า
2. กราบขอพรพ่อแม่
3. ทำใจให้สงบ ระหว่างวันพยายามอย่ามีปากเสียงหรือเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
4. อย่าให้ใครยืมเงินในวันนี้โดยเด็ดขาด
5. นำเงินมาไว้กับตัวเองจำนวนหนึ่ง จากนั้นนำเงินที่เหลือเก็บใส่กระเป๋าสตางค์วางไว้หน้าพระพุทธรูปหรือในห้องพระที่บ้าน โดยห้ามใช้เงินจำนวนดังกล่าวอย่างเด็ดขาด พร้อมแยกส่วนที่จำเป็นต้องใช้ใส่ซองเพื่อพกติดตัว

วิธีการขอพร
     หลังวันอมาวสี 12 ชั่วโมง ให้ทำการเขียนสิ่งต้องการไม่เกิน 8 ข้อ แล้ววางไว้บนฝ่ามือข้างใดก็ได้ ซึ่งต้องขอเพื่อตัวเองเท่านั้น และอย่าบอกใครว่าขออะไร จากนั้นทำจิตใจให้สงบ แล้วสวดบทชุมนุมเทวดา ดังนี้

“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คัน
ธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ”

หลังจากนั้นให้กล่าวคำอธิษฐาน ดังนี้

ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: