'เส้นลายมือ' กำหนดชีวิต ดีหรือร้ายเช็คได้ด้วยตัวคุณเอง!!!


'เส้นลายมือ' กำหนดชีวิต ดีหรือร้ายเช็คได้ด้วยตัวคุณเอง!!!


หลายคนคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าเส้นลายมือนั้นถือเป็นอีกหนึ่งวิธีดูดวงง่ายๆ ที่ส่วนใหญ่ให้คำตอบที่แม่นยำไม่แพ้กัน แต่จะมัวเสียเวลาแถมเสียตังนั่งฟังหมออยู่ทำไม มาดูเส้นลายมือด้วยตัวคุณเองกันดีกว่า ว่าจะดีหรือร้ายสักแค่ไหนกันแน่!!

1. เส้นชีวิต บอกถึงพลังของชีวิต อุปสรรค ความเจ็บไข้ได้ป่วย การตั้งถิ่นฐาน อายุ อุบัติเหตุ การเข้ามาเกี่ยวพันของบุคคลที่สาม สามารถนำมาประกอบการดูกับเส้นต่างๆได้ เช่น เส้นโชค(งาน) เส้นสมรส เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขี้น

2. เส้นสมอง บอกถึงระดับความคิด ระดับการศึกษา ความถนัด ลักษณะของอาชีพ ความผิดปกติของสมอง โรคทางสมอง อุบัติเหตุหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องจากสมอง

3. เส้นหัวใจ สภาพของจิต ความเข้มแข็งเด็ดเดียว ความฟุ้งซ้าน ระเบียบวินัย นิสัยใจคอ ความแข็งแรงทางกามารมณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมทางเพศ โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและสายตา


4. เส้นโชค จุดเริ่มต้นของอาชีพ ความราบรื่นของงาน การโยกย้าย อุปสรรค ความสำเร็จในชีวิต ลักษณะของงาน ความสุข การสร้างเสริมบุญบารมี เรื่องครอบครัว อุปสรรคต่างๆเกี่ยวแก่งานและครอบครัว

5. เส้นวงศุกร์ การตอบสนองต่อสิ่งรอบข้าง ความสามารถในการเก็บอารมณ์ความรู้สึก

6. เส้นสมรส บอกเล่าเรื่องของความรัก ความเป็นมาของคู่ครอง การใช้ชีวิตคู่ อุปสรรค

7. เส้นสุขภาพ ความแข็งแรง โรคและอาการ ที่มาแห่งโรค

8. เส้นภูมิแพ้ บอกอาการของโรคว่าหนักหรือเบา เรื้อรังหรือไม่อย่างไร

9. เส้นอิทธิพล ลักษณะของเส้นเกิดขึ้นบางๆ ตัดเส้นใดก็จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของมือ จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับทิศทางที่มาของเส้น และสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเส้นหลังจากที่ถูกเส้นอิทธิพลตัด


ที่มา : Luck-on-hands


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: