แผนที่โลกกับฮวงจุ้ยประเทศไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไร? รู้แล้วจะต้องตะลึง!!!


แผนที่โลกกับฮวงจุ้ยประเทศไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไร? รู้แล้วจะต้องตะลึง!!!


เรื่องฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์วิชาที่คนจีนมีการบันทึกไว้สำหรับการปรับภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจ คนจีนโบราณนำมาใช้ในการปรับทำเลที่ตั้งการทำการค้า และที่อยู่อาศัยเป็นองค์ความรู้ของคนจีนโบราณที่ใช้กระบวนการสอนสู่ลูกหลานโดยผ่านความเชื่อ ความศรัทธาว่าชัยภูมิที่ตั้งใดดีหรือไม่ต้องมีลักษณะอย่างไร แล้วเปรียบเทียบกับภูมิประเทศได้หรือไม่บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยว่าภูมิทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะ เป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ที่สวยงามเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายตามหลักจิตวิทยาได้ว่าเกราะกำบัง ซึ่งวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าภูเขามักเป็นที่บังลมพายุเมื่อมีการพัดเข้ามาจะลดความแรงลมลง ควรจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นไม่ควรปิดทึบ

     ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยว่าภูมิทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะ เป็นกระแสการไหล เพราะเป็นการเคลื่อนที่พากระแสพลังมาหาผู้อาศัย การไหลอาจเปรียบเป็นแม่น้ำ การคมนาคมและแนวภูเขา บริเวณที่มีกระแสพลังการไหลที่ดีที่สุดคือเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขามองบลังค์ เทือกเขาคิริมานจาโรตามลำดับแล้วอยากรู้ไหมว่าประเทศใดมีลักษณะดังกล่าว เลือกเฉพาะฝั่งเอเชียคือบริเวณประเทศจีน อินเดีย เนปาลเพราะเทือกเขาหิมาลัยพาดผ่านลงมาสู่จีนตอนใต้ที่ยูนนาน กระแสจากการไหลมาสิ้นสุดที่กลุ่มประเทศอาเซียน บริเวณประเทศไทยด้านซ้ายมีแม่น้ำโขงเปรียบได้กับมังกรและด้านขวาเป็นเทือกเขายาวที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าคือตำแหน่งเสือขาว ลองเปรียบภาคใต้เป็นประตูร้านค้านับว่าเป็นประเทศที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดประเทศหนึ่ง


     เปรียบเทียบกับศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เหมาะกับการเป็นศูนย์กลางการค้าเพราะมีทางออกทะเลมีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศ ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านงานจริง แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ประกอบการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้าของตนเองโดยมิใช่ความเชื่อแบบไร้แก่นสารหรืองมงาย

     ศาสตร์แห่งความสมดุลของภูมิทัศน์ที่เรียกว่า ฮวงจุ้ย จะช่วยบอกถึงวิธีการจัดแต่ง เสริม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง วัตถุต่าง ๆ ในการสร้างความสมดุล และความลงตัว ปรับสิ่งที่ไม่สมดุลให้เสริมดวงของผู้อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งร้านค้าของผู้ประกอบการ แท้ที่จริงคือการปรับเปลี่ยนค้นหา ทำเลที่ตั้งเพื่อทำธุรกิจร้านค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: