เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นหลวงพ่อมีแต่ให้


เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นหลวงพ่อมีแต่ให้


หลวงปู่สรวง ออยเตียนสรุล พระสงฆ์ผู้ได้รับฉายาว่า “เทวดาเล่นดิน” แห่งทุ่งละลม จ.ศรีสะเกษ ท่านมักจะจำวัดอยู่ตามกระท่อมปลายนา โดยมีสัญลักษณ์สำคัญคือ ว่าวจุฬาขนาดใหญ่ที่ทำมาจากกระดาษหรือจีวรผูกไว้ให้เห็น

     อุปนิสัยของหลวงปู่สรวงนั้น ท่านเป็นพระที่มักน้อย ชอบความสันโดษ สมถะเรียบง่าย ไม่ยึดติดกับวัตถุใดๆ เห็นได้จากการที่ญาติโยมนำสิ่งของต่างๆมาถวาย หลวงปู่สรวงก็จะโยนใส่กองไฟตลอด หรือแม้แต่การฉันอาหาร ท่านก็จะฉันแต่น้อยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองทำให้สาธุชนเคารพศรัทธาหลวงปู่สรวงเป็นอันมาก และในเวลาต่อมาได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง หลายรุ่นหลายวาระ เช่น “เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นหลวงพ่อมีแต่ให้” จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยนางยศชนา ศีลประสิทธิ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ศรัทธาโดยทั่วไป ให้ระลึกถึงคุณบารมีของหลวงปู่สรวง


     เหรียญรุ่นนี้ จัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงสองพันเหรียญ พุทธคุณดีเด่นด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ ค้าขาย ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต สำหรับรูปแบบของเหรียญ คือ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่สรวงเต็มองค์ในอิริยาบถนั่งสมาธิ สลักคำว่า หลวงปู่สวง (หลวงพ่อใหญ่) ด้านหลังเป็นอักขระเลขยันต์สลักคำว่า รุ่นหลวงพ่อมีแต่ให้ เรียกว่าเหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นหลวงพ่อมีแต่ให้ เป็นที่นิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่สรวง เพราะมีเก็บไว้สะสมบูชา ย่อมเกิดความเป็นมงคลต่อตนเองในทุกๆด้าน


ภาพ : เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นหลวงพ่อมีแต่ให้ โดย ไพฑูรย์ ป้อมทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: