กุมารทองดินเจ็ดป่าช้า วัดบางพระ


กุมารทองดินเจ็ดป่าช้า วัดบางพระ


มวลสารที่ถือว่าแรงและได้ผลอย่างมากสำหรับการปลุกเสกเครื่องรางต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ “ดินเจ็ดป่าช้า” ซึ่งในสมัยก่อนดินเจ็ดป่าช้า ที่สามารถใช้ได้ คือ ต้องเป็นดินที่เกิดจากการเผาศพใต้กองฟอน เพราะคำว่า ๗ ป่าช้า หมายความว่า มนุษย์จะต้องตายใน ๗ วัน ตามวันที่เกิด ทั้ง ๗ วัน จึงเป็นที่มาของดินเจ็ดป่าช้า แต่การจะหาดินเจ็ดป่าช้าใต้กองฟอนอย่างสมัยโบราณนั้น ถือว่ายากในปัจจุบัน เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงไม่ค่อยมีการเผาศพในลักษณะนี้เท่าไหร่นัก สำหรับดินเจ็ดป่าช้า ถือว่าแรงและมีอาถรรพ์มาก เนื่องจากเชื่อว่ามีวิญญาณสิงห์สถิตย์อยู่ จึงไม่จำเป็นต้องผ่านการปลุกเสกใดๆ และอานุภาพของดินเจ็ดป่าช้ามักจะให้ผลทางด้านเสน่ห์ การเตือนภัยล่วงหน้า ให้แคล้วคลาดปลอดภัย คุ้มครอง ป้องกัน และจะให้ผลค่อนข้างเร็ว รุนแรง ซึ่งต้องบูชาให้เป็นอีกด้วย


     “ดินเจ็ดป่าช้า” มักจะใช้เป็นมวลสารสำหรับการสร้างเครื่องราง เช่น กุมารทอง โดยมีการสร้างอยู่หลายสำนัก หนึ่งในนั้น คือ “กุมารทองดินเจ็ดป่าช้า วัดบางพระ ปี ๒๕๔๓” สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกแบบเป็นรูปลักษณ์กุมารทองในอิริยาบถนั่ง โดยมีดินเจ็ดป่าช้าเป็นหนึ่งในมวลสารการสร้างกุมารทองครั้งนี้ ส่วนอานุภาพ ให้ผลทางด้านโชคลาภ เสน่ห์ เมตตามหานิยม เตือนภัย คุ้มครอง จึงถือว่ากุมารทองเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของวัดบางพระที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง


ภาพ : กุมารทองดินเจ็ดป่าช้า วัดบางพระ โดย จำรอง ติ๋ม


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: