ทางด่วน มีผลอย่างไรกับฮวงจุ้ยร้านค้า


ทางด่วน มีผลอย่างไรกับฮวงจุ้ยร้านค้า


ผู้ประกอบการร้านค้าที่กลัวว่าร้านค้าตนจะอยู่ตรงข้ามตอหม้อหรือเสาทางด่วน เพราะจะมีการบดบัง ลูกค้าสังเกตไม่ชัดเจน ยานพาหนะขึ้นลงมากจนทำให้ร้านค้าวุ่นวาย วิชาฮวงจุ้ยมีวิธีแก้ไข บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำวิธีแก้ไข

     ตามสภาพความเป็นจริงเส้นทางที่เป็นทางขึ้น และทางลง บริเวณหน้าร้านที่ขายของจะถูกบดบัง และมักจะขายไม่ดีกรณีทางด่วนด้านขาขึ้น รถจะชะลอตัวเป็นผลดี เชื่อว่าลาภจากไปช้า กรณีร้านติดทางด่วนด้านขาลง พาหนะจะวิ่งเร็ว ไม่ดี ลาภไหลไปอย่างรวดเร็ว หลักวิชาฮวงจุ้ยกล่าวไว้เช่นนั้น ความจริงยังมีหลักวิทยาศาสตร์ และหลักจิตวิทยาการค้าอธิบายไว้ด้วยว่า ร้านติดทางด่วนด้านขาขึ้น เมื่อรถชะลอตัวลูกค้าก็สามารถซื้อสินค้าได้สะดวก การเดินจะปลอดภัย แต่กรณีร้านอยู่ด้านขาลง ขณะลงเมื่อรถวิ่งเร็วลูกค้าก็ไม่สามารถซื้อสินค้าได้สะดวก การเดินก็ไม่ปลอดภัย การสัญจรคือกระแสพลัง (ซี่) การผ่านมาผ่านไป กรณีช้ามากถึงกับไม่มีลูกค้า (ไม่มีพลังซี่) จัดว่าไม่ดี ไม่มีคนมาอุดหนุน แต่กรณีเร็วมากก็จัดว่าไม่ดี เพราะลูกค้าไม่มีจังหวะเข้ามาในร้าน เพราะธรรมชาติทางด่วน พาดผ่านไปยังส่วนใดจะก่อเกิดการบาดเจ็บในส่วนนั้น ทั้งร่างกาย และการงาน ทั้งนี้ที่เราไม่สามารถตั้งร้านค้าใกล้ทางด่วนได้ เนื่องจากยานพาหนะสัญจรผ่านไปมาด้วยความเร็วสูง อาจเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร้านค้าได้ และทำให้ลูกค้าไม่อยากเข้าร้านเพราะกลัวจะได้รับอันตราย ส่วนใหญ่ฮวงจุ้ยจะไม่แนะนำสำหรับร้านค้าที่ติดทางด่วน ควรหลีกเลี่ยง


     ฉะนั้นผู้ที่จะตัดสินใจเลือกทำเลร้านค้าควรตระหนักเรื่องทางด่วนมากที่สุด เพราะภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจที่เราเรียกทับศัพท์ว่า ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่คนจีนโบราณนำมาใช้ในการปรับทำเลที่ตั้งการทำการค้าและที่อยู่อาศัยเป็นองค์ความรู้ของคนจีนโบราณที่ใช้กระบวนการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังโดยผ่านความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งนี้เพราะภูมิปัญญา ทัศนคติ แนวคิด ค่านิยมของคนตะวันออกมักมีความเชื่อ และศรัทธาเรื่องโชคลางนั่นเอง

     ฮวงจุ้ยคือ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นจริง สามารถพิสูจน์ได้ และประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจประเภทต่างๆ ได้ แต่ที่สำคัญ ตัวผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องมีความตระหนักอยู่เสมอว่า หลักการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานที่มีอยู่ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดมาบนพื้นฐานของหลักการตลาดที่ผสมผสานกับทำเลที่ตั้ง การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อทำธุรกิจมีความสำคัญมาก เพราะการแข่งขัน เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินว่า ผู้ที่มีกำไรจะเป็นผู้ที่อยู่รอด และอยู่ได้ในตลาดต่อไป และนี่คือ สัจธรรมของการทำการค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: