วิธีเลือกฮวงจุ้ยที่ดินอย่างไรจะดี ชีวิตมีแต่เฮ


วิธีเลือกฮวงจุ้ยที่ดินอย่างไรจะดี ชีวิตมีแต่เฮ


สำหรับคนที่อยากจะหาที่ดินปลูกสร้างที่พักอาศัย โรงงาน หรือจะลงทุนสร้างอะไรขายตามกระแสธุรกิจที่คนรวย ๆ ชอบทำควรมีวิธีเลือกที่ดินก่อนจะตัดสินใจปลูกสร้าง ไม่เช่นนั้นอาจประสบปัญหาขาดทุนตามมา วิชาฮวงจุ้ยมีวิธีพิจารณาเลือกฮวงจุ้ยที่ดินอย่างไรก่อนจะสร้างสิ่งปลูกสร้าง บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     สิ่งแรกที่ควรพิจารณาก่อนจะตัดสินใจปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างคือที่ดิน กล่าวคือที่ดินควรจะสมบูรณ์ไม่เว้าแหว่ง โดยพิจารณารูปในโฉนดเพราะ ที่ดินมีการเว้า ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยมีความเชื่อว่ามีเหตุให้เสียทรัพย์ จากการเจ็บป่วย แต่ความจริงลักษณะการเว้า ทำให้การสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่สะดวกเพราะวางแปลนปลูกสร้างได้จำกัด จะมีที่ดินบางส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งไว้ เปรียบได้จากการเสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์เพราะเจ็บป่วย ที่ดินที่เหมาะกับการปลูกสร้างที่พักอาศัย โรงงาน หรือจะลงทุนสร้างอะไรควรจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะวิชาฮวงจุ้ยเชื่อว่าคือสัญลักษณ์ธาตุดิน สร้างอะไรจะมีแต่กำไร

     ประการที่สองคือมีเส้นทางหลักผ่าน ที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกหรือเข้าออกลำบาก ศัพท์วงการนายหน้าค้าขายที่ดิน เรียกที่ดินลักษณะนี้ว่า “ที่ดินตาบอด” วิชาฮวงจุ้ยมีความเชื่อและชอบอธิบายเรื่องความสมดุล หยิน หยาง กล่าวคือ หยินคือพลังนิ่ง ตัวแทนแห่งความเย็น หยางคือ พลังการเคลื่อนไหว ตัวแทนแห่งความร้อน เมื่อใดที่ความเย็นมากเกินไปก็ไม่ดี ความร้อนเกินไปก็ไม่ดี ควรจะอุ่น เมื่อเปรียบกับการมีที่ดินตาบอด ทางฮวงจุ้ยเชื่อว่ามีหยินคือพลังนิ่งมากเกินไป ไม่มีทางออก ไม่มีการเคลื่อนไหวคือลักษณะที่ดินที่ผู้ลงทุน ไม่ควรนำมาลงทุนปลูกสร้างจะติดขัดเรื่องการเข้าออกเพราะต้องผ่านเส้นทางของผู้อื่น และทางกฎหมายมีข้อจำกัด


     ลักษณะที่ดินที่วิชาฮวงจุ้ยแนะนำว่าควรมีคือลักษณะทั้งสองประการที่กล่าวมา เมื่อผู้ลงทุนได้ที่ดินแล้วประการที่สามคือทิศและทางลมการจะปลูกสร้างที่พักอาศัย โรงงาน หรือจะลงทุนสร้างอะไรควรเลือกทิศด้านหน้าที่เหมาะสมกล่าวคือ ทิศเหนือเหมาะกับกิจการค้าขาย โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะคือทิศประจำธาตุน้ำ ทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าน้ำคือความร่ำรวย ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้เหมาะกับองค์การหน่วยงานราชการ เพราะทิศใต้คือทิศประจำธาตุไฟ และทิศตะวันตกเฉียงใต้คือทิศประจำธาตุดิน ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรือง ทิศการงานไม่ติดขัด สำหรับเรื่องทางลมผู้ลงทุนควรตระหนักทางลมเข้าและออก ไม่น้อยและมากเกินไปร่วมกับการเลือกองศาทิศโดยที่ไม่ขัดกัน ฮวงจุ้ยที่ดิน ทิศและทางลมจะเสริมสิ่งปลูกสร้างว่าจะดีหรือร้าย ฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจปลูกสร้างสิ่งใดควรเลือกที่ดินที่เหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: