พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นปางเปิดโลก


พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นปางเปิดโลก


เทพเจ้าพญาเต่าเรือน” คือ ฉายาของ “หลวงปู่หลิว ปณณโก” วัดไร่แตงทอง จังหวัดนครปฐม ผู้สร้างพญาเต่าเรือนอันลือลั่น เพราะมีอานุภาพแรง มีประสบการณ์จากผู้บูชาด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ ค้าขาย ทำให้พญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวได้รับความนิยมอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการสร้างหลายรุ่น หนึ่งในนั้นคือ “เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว รุ่นปางเปิดโลก” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นรูปแบบทรงเต่า ด้านหลังกระดองเต่าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่หลิวเต็มองค์ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ ส่วนด้านท้องเต่า เป็นรูปพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก มีพุทธคุณในด้านโชคลาภ เมตตามหานิยม ค้าขาย เรียกว่ารุ่นนี้เป็นที่นิยมสำหรับผู้บูชาเช่นกัน เพราะมีอานุภาพเป็นที่ประจักษ์ พกพาบูชาติดตัวล้วนเกิดสิ่งที่ดีๆแก่ตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่ทำอาชีพค้าขาย หรือผู้ที่ขัดสนเรื่องเงินทอง จะทำให้ราบรื่นขึ้น


     สำหรับ “พญาเต่าเรือน” นั้น มีการสร้างมาอย่างยาวนาน โดยถือคติความเชื่อว่า เต่าเป็นสัตว์มงคล เพราะมีอายุยืน และยังมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับ พระโพธิสัตว์ เมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าตัวใหญ่ขนาดเท่าเรือน จึงเรียกว่า “เต่าเรือน” ซึ่งพญาเต่าได้สละตนเพื่อเป็นอาหารให้กับเหล่าพ่อค้าที่อดอยากจากเหตุเรืออับปาง จึงถือว่าเต่านั้นเป็นสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นมงคล เป็นเหตุให้ถือกำเนิดเครื่องรางพญาเต่าเรือนอันมีอานุภาพด้าน โชคลาภ เมตตามหานิยม โภคทรัพย์ ใครบูชาไว้จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง


ภาพ : พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นปางเปิดโลก โดย มหา เก้ายอด ดูดวงฟรี


บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: