ชัวร์หรือมั่วนิ่ม? โบราณว่าไว้ ผู้ชายมักมีสติปัญญาฉลาด มากกว่าผู้หญิงหลายเท่า

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม? โบราณว่าไว้ ผู้ชายมักมีสติปัญญาฉลาด มากกว่าผู้หญิงหลายเท่า

ในปัจจุบันความเท่าเทียมของหญิงกับชายนั้นจะเสมอภาคกัน ซึ่งต่างกับสมัยก่อนที่มองว่าผู้ชายนั้นมีความสำคัญมากกว่าผู้หญิง และเป็นเพศที่ควรเทิดทูนยกย่อง ซึ่งรวมไปถึงความเชื่อเรื่องของสติปัญญาที่มักมองว่าผู้ชายนั้นฉลาดกว่าผู้หญิง

     หากมองตามความเป็นจริงแล้ว เรื่องเพศนั้น ไม่ได้มีอิทธิพลต่อปัญญาแต่อย่างใด ผู้หญิงก็สามารถเรียนได้ดีเท่ากับผู้ชาย แต่ในสมัยนั้นผู้หญิงไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนกับผู้ชาย เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิง ยิ่งกว่านั้นยังเคยปรากฏว่า ผู้หญิงเรียนบางวิชาได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไป นอกจากนี้ผู้หญิงก็สามารถทำงานในหน้าที่สำคัญๆ ได้ดีเท่าๆ กับผู้ชาย สิ่งที่ผู้หญิงอาจเป็นรองผู้ชายอยู่บ้างก็เห็นจะได้แก่ กำลังกาย และความรู้รอบตัว เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: