ปรับฮวงจุ้ยออฟฟิต แก้เรื่องร้ายในองค์การ


ปรับฮวงจุ้ยออฟฟิต แก้เรื่องร้ายในองค์การ


การบริหารคนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การปรับตัวเพื่อทำงานในองค์การ ตลอดจนกลวิธีการใช้กลยุทธ์ด้านจิตวิทยาสำหรับการทำงานเพื่อความสำเร็จของตนและความก้าวหน้าขององค์การ ต้องอาศัยฮวงจุ้ยที่ดี เพราะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในที่ทำงานมันช่างมีหลายรสชาติหลายรูปแบบแบบสุข เศร้าเหงาและทุกข์ เรียกกันว่ามีทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตา จะดีกว่าไหมที่ลองปรับฮวงจุ้ยออฟฟิต แก้เรื่องร้าย ฉะนั้นบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     การมีออฟฟิตที่มีความสะอาด น่าอยู่อาศัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดตา น่ามอง มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวก ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจแจ่มใส สมองปลอดโปร่ง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะในทางฮวงจุ้ยถือว่าสิ่งแวดล้อมดี อากาศดีจะได้รับกระแสพลังที่ดี เริ่มต้นจากตัวผู้ประกอบการเองเป็นหลัก ปลูกฝังวินัยในการรักษาความสะอาดให้กับลูกจ้าง และคนในครอบครัว โดยให้ทุกคนเริ่มใช้เวลาก่อนเปิดร้านวันละ 5-20 นาที ในการทำความสะอาด ปัดฝุ่น แยกสิ่งที่ใช้ และไม่ใช้ออกจากกัน โดยสิ่งที่ไม่ใช้จะต้องนำมาแยกอีกทีว่า สิ่งใดสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ การที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง หากนำมาใช้ได้ใหม่ให้ล้างทำความสะอาด กระบวนการแยกของที่ใช้กับไม่ใช้ตามที่กล่าวมาคือ การสะสาง จุดประสงค์หลักก็เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างภายในร้านค้าเพิ่มขึ้น กระตุ้นพลังซี่ เคลื่อนไหวเพราะมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดังเก็บสินค้า ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีการเก็บวัตถุดิบ หรือสินค้าคงคลังเพื่อการผลิตหรือจำหน่าย ในกรณีที่ไม่มีการวางสิ่งของรกรุงรัง กีดขวางการทำงานทำให้ลดเวลาในการหาสินค้าเพื่อจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าลงคือ ความสะดวก ทั้งนี้การลดเวลาในการหาสินค้าเพื่อจำหน่าย ทำให้ลูกค้าแต่ละรายไม่ต้องรอนานอีกด้วย ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกที่ดี ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่รวดเร็ว นอกจากนี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบได้ทันที เมื่อสินค้าสูญหาย เป็นการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการโจรกรรมจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าบางชิ้นอาจมีฝุ่นจับเนื่องจากการค้างสต็อกมาเป็นเวลานานจะถูกทำความสะอาด ลดความเสียหายอันเกิดจากความเก่าของสินค้าลงได้ การที่ร้านค้าทำความสะอาดง่ายน่าดู สามารถลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่ฟุ้งกระจายในร้านค้า เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บของผู้ที่ทำงาน ผู้ประกอบการบางรายอาจหายจากโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ


     ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ ขั้นตอนที่ทำให้เกิดความสะอาด ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ประกอบการเอง หรือพนักงาน แก้เรื่องร้ายกระตุ้นซี่พลังที่ดี เป็นการเรียกลูกค้าสำหรับองค์การ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: