เหรียญหลวงพ่อแดง วัดพรานนก ปี 19

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดพรานนก ปี 19

วัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปี พ.ศ. 2300 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้รับความศรัทธาจากสาธุชนจำนวนมาก เนื่องจากภายในวัด ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะของสาธุชน นั่นคือ "หลวงพ่อแดง" พระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากหินทรายสีแดง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และถือได้ว่าเป็นพระองค์เดียวเท่านั้น ที่ไม่ถูกข้าศึกทำลาย จึงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชาวอยุธยามาอย่างยาวนาน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาโดยตลอด มีสาธุชนเดินทางไปกราบสักการะไม่ขาดสาย

     ด้วยเหตุนี้ทำให้มีการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อแดง เพื่อให้สาธุชนได้บูชา หนึ่งในนั้นคือ “เหรียญหลวงพ่อแดง วัดพรานนก ปี 2519” โดยมีหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เป็นประธานอธิษฐานจิตปลุกเสก มีพุทธคุณสูง ทั้งด้านแคล้วคลาด ปลอดภัย เมตตามหานิยม มีบูชาติดตัวถือว่าเป็นมงคลอย่างมาก ประกอบกับราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เหรียญหลวงพ่อแดงได้รับความนิยมทั้งในและนอกพื้นที่

ภาพ : เหรียญหลวงพ่อแดง วัดพรานนก ปี 19 โดย มหา เก้ายอด ดูดวงฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: