กระจ่าง! ปิดทององค์พระตำแหน่งใด ได้อานิสงฆ์แรง เสริมดวงร่ำรวย เงินทองไม่ขาดมือ


กระจ่าง! ปิดทององค์พระตำแหน่งใด ได้อานิสงฆ์แรง ร่ำรวย เงินทองไม่ขาดมือ


การปิดทององค์พระพุทธรูปนั้น ถือเป็นทำเนียมปฏิบัติในการทำบุญที่ถูกสืบทอดต่อๆกันมา ซึ่งเชื่อผลบุญนั้นจะส่งผลที่ดีให้แก่เราในอนาคต แต่รู้หรือไม่ว่าการปิดทององค์พระตำแหน่งใด ได้อานิสงฆ์แรง และมีผลอย่างไรแก่เราบ้าง

ปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า) ขององค์พระพุทธรูป - เชื่อว่าทำให้หน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง
ปิดทองที่พระอุทร (ท้อง) - เชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง
ปิดทองที่พระนาที (สะดือ) - เชื่อว่าตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอดและสมบุรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน
ปิดทองที่พระเศียร (หัว) - เชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอด
ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก) - เชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของผู้คน

ปิดทองที่พรหัตถ์ (มือ) - เชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมีสูงส่ง
ปิดทองที่พระบาท (เท้า) - เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ
ปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป (ด้านหลัง) - เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้จะทำให้ไม่ว่าภพ ชาติต่อไปชาติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

คติความเชื่อที่กล่าวไว้เป็นเพียงอุบายธรรมของชาวพุทธ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนเริ่มต้นทำความดีสำหรับอุบาย ซึ่งจริงๆแล้วการปิดทองไม่ว่าจะปิดบริเวณบริเวณใด เพื่อจุดประสงค์อะไร สุดท้ายแล้วการปิดทององค์พระก็ยังต้องปิดทองให้ทั่วทั้งองค์ จึงจะเป็นองค์พระที่สมบูรณ์ แม้ด้านหลังขององค์พระที่อาจไม่มีใครมองเห็นก็ตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: