เข้าใจฮวงจุ้ยกับ วิธีปรับแก้ที่อยู่อาศัยฤดูหนาว


เข้าใจฮวงจุ้ยกับ วิธีปรับแก้ที่อยู่อาศัยฤดูหนาว


ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ชาวไทยไม่คุ้นชินกับอากาศหนาว และมีอาการป่วยโดยเฉพาะชาวชนบทห่างไกล วิชาฮวงจุ้ยมีวิธีการปรับแก้ที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาภัยหนาว ผู้ที่อยู่อาศัยต้องนำไปประยุกต์ตามความเหมาะสมกับที่พักตน บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ฤดูหนาวเป็นฤดูที่มีลมแรง ผู้อยู่อาศัยไม่ควรตัดแต่งกิ่งไม้ที่เหลือจากฤดูฝน จนหมดควรหลงเหลือไว้กรณีที่อยู่อาศัยมีสวนหย่อมรอบ ๆ บริเวณ เพราะ“ฮวง” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า ลม ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ ซึ่งสองสิ่งนี้จะมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลมเข้ามาถึงภายในตัวอาคาร ส่งผลให้อากาศถ่ายเทจะทำให้ร่างกายของผู้ที่พักอาศัยมีสุขภาพที่ดี เพราะปอดได้รับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายแข็งแรง มีสมองที่ปลอดโปร่ง มีความสุข คิดวางแผนธุรกิจได้ ทำให้ประสบความสำเร็จ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจได้โดยอาศัยศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย ในบรรยากาศของโลกเรามีธาตุหลักที่มีอยู่มากคือ ไนโตรเจน รองลงมาคือออกซิเจน และอาร์กอนตามลำดับ ในแต่ละธาตุที่กล่าวมาจะเคลื่อนที่ไหลเวียนไปมาในอาคาร บริเวณบ้านพักที่ผู้ประกอบการอาศัยอยู่ การไหลเวียนนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพเพราะจะเกิดการถ่ายเท หากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย การถ่ายเทของอากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ทำให้ปอดได้รับอากาศที่ดี และอากาศบริสุทธิ์นี้เองจะมีออกซิเจนเข้าไปทำให้ปอดได้ฟอกโลหิต สร้างเม็ดเลือดแดง ร้านค้าที่ใช้ประกอบกิจการธุรกิจขนาดย่อม และใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวด้วย จะต้องมีการออกแบบให้มีการเก็บกักอากาศเพื่อการหายใจก่อนถ่ายเทออกไป พลังแห่งการไหลเวียนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับพอดี บริเวณที่พักอาศัยควรได้รับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ ส่องเข้าได้เป็นการบรรเทาความเย็นจากอากาศหนาวตอนเช้า


     จากบทความก่อน ๆ เรื่องหยินหยางความสมดุลในชีวิตประจำวัน กล่าวว่าหยินคือ ความเย็น ส่วนหยาง คือ ความร้อน ถ้าผสมกันอย่างลงตัวจะเกิดความอบอุ่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: