เพราะเหตุผลใด? โบราณจึง 'ห้ามผู้หญิงเข้าใกล้พระเจดีย์หรือพระธาตุ'


เพราะเหตุผลใด? โบราณจึง "ห้ามผู้หญิงเข้าใกล้พระเจดีย์หรือพระธาตุ"


เคยสงสัยไหมว่า ทำไมมีป้ายหวงห้ามสุภาพสตรีหรือกำหนดเขตหวงห้ามใกล้บริเวณพระเจดีย์หรือพระธาตุ บางคนมีความคิดว่าไม่ยุติธรรมเพราะผู้หญิงมีสิทธิ์ทัดเทียมกับผู้ชาย อยากจะไปกราบในบริเวณใกล้ ๆ เผื่อว่าจะได้บุญมากขึ้น แต่คติความเชื่อแบบคนโบราณมีกฎ และการห้ามผู้หญิงเข้าใกล้เพราะอะไร เหตุผลที่จะเฉลยสาวรุ่นใหม่จะรับฟังได้หรือไม่ บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ความเชื่อทางล้านนา เชื่อว่าพระเจดีย์หรือพระธาตุมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะ มีการสร้างมาเป็นระยะเวลานานโดยนักบุญที่มีตบะ บารมีวิชาอาคมแก่กล้า สมัยก่อนนักบุญที่บวชและเป็นที่ยอมรับทุกคนเป็นเพศชายร่วมกับความศรัทธาคนโบราณร่วมบริจาคทรัพย์และความร่วมมือร่วมใจ และเมื่อมีผู้คนกราบไหว้นานวัน มีคำอธิษฐานส่งผลด้านอำนาจบารมีแก่องค์พระเจดีย์หรือพระธาตุ แต่ความเป็นเพศหญิงที่อยู่ต่างเพศกับเพศชายจะทำลายอำนาจความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระธาตุ เป็นการทำลายซึ่งกันและกันซึ่งผลเสียเป็นภัยกับตัวผู้หญิง ฉะนั้นคนโบราณเกรงว่าลูกหลานตนที่เป็นผู้หญิงจะได้รับอันตราย จึงห้ามเพศหญิงใกล้แต่ กราบไหว้สักการะอยู่ห่างเท่านั้น


     บางความเชื่อ สาเหตุเพราะธรรมชาติเพศหญิง เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ร่างกายจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับการตั้งครรภ์จะต้องมีประจำเดือน สมัยก่อนเพศหญิงไม่มีผ้าอนามัยที่ทันสมัย ใช้แค่ผ้าทอเฉพาะไว้ซับประจำเดือน ยามใดที่ต้องไปวัดหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจทำให้พื้นต้องสกปรกเพราะหยดเลือดประจำเดือน สร้างปัญหาแก่พระเณรที่ต้องมาทำความสะอาด ต้องยุ่งยาก ที่สำคัญเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ดูไม่งามกับพระเณรที่เป็นผู้ทรงศีล คนโบราณจะห้ามเพศหญิงที่เริ่มโตเป็นสาวเข้ามาใกล้ บริเวณพระเจดีย์หรือพระธาตุ แต่ความเข้าใจผิดหมายรวมว่าเป็นเพศหญิงทั้งหมด การห้ามแบบคนโบราณมีเหตุผลแฝงไว้เสมอ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตศรัทธาควรปฏิบัติตาม ไม่ควรฝ่าฝืนประเพณีที่ดีงาม ไม่ทำลาย หรือทำสิ่งสกปรกแก่พระเจดีย์หรือพระธาตุ ควรร่วมกันทำนุบำรุงไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: