โบราณว่า ทำบุญทอดผ้ากฐิน จะได้อนิสงค์เรื่องใดเด่นชัดที่สุด


โบราณว่า ทำบุญทอดผ้ากฐิน จะได้อนิสงค์เรื่องใดเด่นชัดที่สุด


เมื่อออกพรรษาแล้ว ประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันสืบทอดต่อกันมานานเกินกว่าสองพันห้าร้อยปีคือประเพณีทอดผ้ากฐิน เพราะเหตุใดประเพณีทอดผ้ากฐินอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานได้ขนาดนี้ คนโบราณเชื่อว่าเพราะอานิสงค์ที่ได้รับใหญ่หลวงมาก แล้วใหญ่แค่ไหนมีอะไรบ้าง บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ระยะเวลาที่พระพุทธเจ้ากำหนดว่า เวลาที่รับกฐินจะต้องอยู่ในระหว่าง แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด และวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง เป็นระยะเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะทอดผ้ากฐินได้ และบุญเฉพาะกาลมากกว่าการทอดผ้าป่า และคนโบราณเชื่อว่าผู้ใดที่เป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามปีติดต่อกันจะวาสนาดี มีเงินใช้ตลอด และการเป็นเจ้าภาพทุกคนจะร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือเป็นประธาน เป็นกรรมการจะได้อานิสงค์เท่าเทียมกัน นอกจากจะวาสนาดี มีเงินใช้ตลอด คนโบราณยังเชื่อว่าบุคคลใดที่ตั้งใจทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แค่ครั้งเดียวจะสำเร็จเรื่องหน้าที่การงาน จะประกอบอาชีพค้าขายจะร่ำรวย รับราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวดเร็ว เป็นที่รักใคร่แก่เจ้านาย นักเรียนนักศึกษาจะได้ผลการเรียนดี เป็นคนรูปงาม มีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม มีชื่อเสียง เกียรติคุณ เป็นที่ยอมรับกับมหาชน ปลอดภัยจากการวางยาพิษ หมายความรวมการไม่ได้รับพิษจากอาหาร สัตว์ร้ายหรือการปองร้ายจากโจรผู้ร้าย อัคคีภัยหรือผู้ไม่ประสงค์ดี เมื่อใดที่บวชจะได้เป็นเอหิภิกขุในอนาคต


     การทอดกฐินคือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป และพระสงฆ์จะลงมติเป็นเอกฉันท์ให้พระสงฆ์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับกฐิน การทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ผู้ที่เป็นมนุษย์ต้องทำ เพราะเป็นประเพณีมานานกว่าสองพันห้าร้อยปี เริ่มปฏิบัติมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพ การทอดกฐินเป็นมหากุศล เป็นบุญในใจที่ทุกคนที่เป็นชาวพุทธตระหนักไว้ ในปีหนึ่งแต่ละวัดจะรับการทอดได้แค่ครั้งเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: