เป็นหนี้ไม่จบสิ้น เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ รีบอ่าน!! วิธีแก้กรรมเสริมดวงปลดหนี้

เป็นหนี้ไม่จบสิ้น เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ รีบอ่าน!! วิธีแก้กรรมเสริมดวงปลดหนี้

สังคมไทยทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการเป็นหนี้ทั้งในระบบ และนอกระบบคือปัญหาที่หลายคนแก้ไม่ตกต้องอยู่ในวังวน จนคิดท้อแท้ว่าทำไมเงินเดือนที่หามาได้ มีเหตุใช้ไปกับการจ่ายดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ เจ้าหนี้นอกระบบตามทวงจนอายชาวบ้าน เชื่อไหมว่าการที่คุณเป็นหนี้มาจากสาเหตุเพราะคุณมีกรรมเก่าที่เคยสร้างตั้งแต่ปางก่อน รีบอ่านวิธีแก้กรรมเสริมดวงปลดหนี้เผื่อว่าจะหนี้จะหมดไปสักทีบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ผู้ที่เป็นหนี้ไม่จบสิ้น เก็บเงินไม่ค่อยอยู่คนโบราณว่า เพราะกรรมที่เคยก่อไว้แต่ชาติก่อนอาจเคยไปคดโกง ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูง ยักยอกทรัพย์จากผู้อื่น ผลกรรมที่ตกมาคือตนต้องเป็นหนี้ ไม่ว่าจะบัตรเครดิต หรือความฟุ่มเฟือยที่เกินฐานะตน วิธีแก้กรรมวิธีโบราณคือเลือกข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดที่ฐานะตนเองซื้อได้ จำนวนมากกว่าน้ำหนักตัวเองหนึ่งกิโลกรัม กล่าวคือตัวเองหนักเท่าใด นำข้าวสารจำนวนมากกว่าน้ำหนักตนเองหนึ่งกิโลกรัม ไปวัดใช้ในโรงครัววัด จะทยอยนำไปหรือนำไปทั้งหมด ยังไม่มีการกำหนดแน่ชัด คนโบราณเชื่อว่าเมล็ดข้าวสารคือตัวแทนความมั่งคั่ง การมีอยู่ การทำบุญโดยใช้ข้าวสารจะเสริมดวงเรื่องการมี และจำนวนข้าวสารที่นับไม่ได้จะแก้กรรมเรื่อง ทดแทนแก้กรรมเรื่องการเป็นหนี้ เพราะข้าวสารกับความเชื่อคนจีนโบราณเชื่อว่าข้าวสารคือตัวแทนความมั่งคั่ง มีกินมีใช้ คนจีนรุ่นก่อน ๆ จะไม่ยอมให้ครัวตนเองขาดข้าวสาร ต้อมีไว้ไม่ขาด ไม่พร่อง

     ขั้นต่อเมื่อนำข้าวสารไปวัดแล้ว ตั้งใจกรวดน้ำ ขอขมากรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยคดโกงปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงในอดีตชาติปางก่อน และนำเงินเหรียญหนึ่งบาท ห้าบาท สิบบาทจำนวนหนึ่งไปอธิษฐาน ภาวนาต่อหน้าพระประธานในวัด เป็นวิธีแก้กรรมที่ตนเคยโกงผู้อื่นยักยอกทรัพย์ในชาติปางก่อน แล้วนำเหรียญใส่ตู้บริจาคที่วัด

     การมีชีวิตความเป็นอยู่ตามฐานะเป็นวิธีแก้ปัญหาหนี้สิน และความขัดสน ลองนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการใช้จ่าย เป็นอยู่อย่างเพียงพอตามฐานะ มีเหตุมีผลว่าอะไรควรไม่ควรจ่าย เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างมีความรู้และคุณธรรม เชื่อว่าจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินเป็นอย่างดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: