ฮวงจุ้ยเครื่องเก็บเงิน หรือ โต๊ะเก็บเงินร้านค้า ควรอยู่ตรงไหน


ฮวงจุ้ยเครื่องเก็บเงิน หรือ โต๊ะเก็บเงินร้านค้า ควรอยู่ตรงไหน


ในบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจหลายคนลาออกจากการทำงานแบบรับเงินเดือนหรือที่เรียกกันจนติดปากว่ามนุษย์เงินเดือน ด้วยหลายเหตุผลที่ท้ายสุดมักจะลงเอยด้วยการอยากเป็นนายของตัวเอง เบื่อหน่ายชีวิตการทำงานแบบลูกจ้าง หวังอยากให้กิจการที่เป็นธุรกิจที่ตนริเริ่มดำเนินการเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานในอนาคต พยายามที่จะจัดฮวงจุ้ยร้านค้า เพราะเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ และสงสัยเหลือเกินว่าเครื่องเก็บเงินหรือโต๊ะเก็บเงินควรวางอยู่ตรงไหน บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     วิชาฮวงจุ้ยแนะนำว่า เครื่องเก็บเงินหรือโต๊ะเก็บเงินควรอยู่ตรงทางเข้า ลูกค้าควรสังเกตได้ชัดเจน และติดผนังเพราะผนังจะมั่นคง ทึบปลอดภัยจากการโดนโจรกรรม ควรอยู่ในบริเวณที่นิ่ง ไม่มีการไหลกล่าวคือควรตั้งอยู่ไม่มีผู้คนเดินผ่านเพราะเงินทองจะไหลไปมาไม่อยู่กับผู้ประกอบการ วิชาฮวงจุ้ยยังห้ามว่าเครื่องเก็บเงินหรือโต๊ะเก็บเงินไม่ควรอยู่ใต้ขื่อ หรือคานเพราะคานจะมีจุดศูนย์ถ่วง เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับวัตถุ และปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กโลกร่วมกับคลื่นสมอง ทำให้คานที่พาดผ่านเหนือศีรษะมีการเหนี่ยวนำกับคลื่นสมอง จึงทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัวอาจส่งผลให้คิดเงินผิดพลาดอยู่ในแนวเดียวกับลมจากเครื่องปรับอากาศเพราะ ลมเป็นกระแสพลังหรือศัพท์ฮวงจุ้ยเรียกว่า ซี่ จะต้องไหลเวียน ลมจากเครื่องปรับอากาศควรได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสม จะความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีอากาศไหลเวียนส่งผลช่วยให้ผู้ประกอบการอยู่เย็นเป็นสุข


     ที่เครื่องเก็บเงินหรือโต๊ะเก็บเงินควรจัดแจกันติดโบแดงไว้ที่ด้านซ้าย บนโต๊ะควรมีเหรียญจีนโบราณร้อยริบบินแดงไว้เป็นมงคล บริเวณรอบ ๆ ควรใช้สีในการแก้ฮวงจุ้ย ควรทาสีฟ้าเพราะสีฟ้าใช้เพื่อแก้ปัญหาความซื่อสัตย์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกจ้าง ลูกค้า กระตุ้นความเป็นหนึ่งเดียว สร้างความรัก ความภักดีของลูกจ้างที่มีต่อกิจการ ศาสตร์แห่งความสมดุลของภูมิทัศน์ที่เรียกว่า ฮวงจุ้ย จะช่วยบอกถึงวิธีการจัดแต่ง เสริม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง วัตถุต่าง ๆ ในการสร้างความสมดุล และความลงตัว ปรับสิ่งที่ไม่สมดุลให้เสริมดวงของผู้อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งร้านค้าของผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านค้าแต่ละประเภทให้ประสบความสำเร็จอย่างมีเหตุผลนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: