พระแก้วมรกต สำนักพุทธประทีป

พระแก้วมรกต สำนักพุทธประทีป

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” หรือ “พระแก้วมรกต” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินไทยมาอย่างช้านาน แกะสลักมาจากหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียวดังมรกต ศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสน ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยมีสาธุชนทั่วประเทศให้ความเคารพศรัทธา เป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้มีการบูชาพระแก้วมรกตกันอย่างกว้างขวาง ทั้งการบูชาพระแก้วมรกตในลักษณะพระบูชาที่นิยมอย่างมาก คือ “พระแก้วมรกต สำนักพุทธประทีป” ในพิธีฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เป็นพิธีปลุกเสกพระที่ยิ่งใหญ่ ณ ท้องสนามหลวง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนมากเจริญพระพุทธมนต์ ถือได้ว่าเป็นพิธีใหญ่และพิธีขลัง พระเครื่องหรือพระบูชาที่เข้าร่วมการปลุกเสกในพิธีนี้ จึงนับได้ว่าเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณอย่างมาก

     สำหรับพระแก้วมรกตสำนักพุทธประทีปก็เช่นเดียวกัน เป็นพระแก้วมรกตขนาดบูชาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ขึ้นหิ้งบูชาที่ห้องพระในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าสิ่งไม่ดี และนำแต่ความเป็นมงคลเข้ามาให้กับคนในบ้าน จึงไม่แปลกว่าหลายๆบ้านจะมีพระประธานเป็น “พระแก้วมรกต สำนักพุทธประทีป” ดวงวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: