โบราณเตือน! ห้ามสวมแหวนนิ้วกลาง ชีวิตจะย่ำแย่ ดวงตก 


โบราณเตือน! ห้ามสวมแหวนนิ้วกลาง ชีวิตจะย่ำแย่ ดวงตก


ดูเหมือนว่า การสวมแหวน ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เราไม่ควรมองข้าม ตามความเชื่อในเรื่องการสวมแหวนจากหลักวิชาการหัตถศาสตร์ของไทย ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อห้ามในเรื่องของการสวมแหวน ทำไมคนโบราณจึงห้ามไม่ให้สวมแหวนนิ้วกลาง เพราะเหตุนี้

- นิ้วกลาง เป็นนิ้วของดาวเสาร์
- ถ้านิ้วกลางยาวแสดงว่าเป็นคน รักความสงบ ชอบการศึกษา
- ถ้านิ้วกลางเป็นสี่เหลี่ยมและหนา แสดงว่ามีความคิดลึกซึ้ง
- ถ้านิ้วกลางสั้นหรือมีตำหนิ จะไม่เอาใจใส่เรื่องใด
- ถ้านิ้วกลางยาวกว่าฝ่ามือ เป็นผู้รอบคอบดี
- ถ้านิ้วกลางสั้นกว่าฝ่ามือ เป็นคนใจร้อน มักตกลงใจเร็ว

นิ้วกลาง เป็นนิ้วที่มีความสำคัญ เพราะเป็นนิ้วที่รับเส้นโชค ซึ่งหมายถึงอาชีพและดวงชีวิต และเป็นนิ้วที่แสดงถึงนิสัยโดยตรง


     อีกตำราได้ทำนายไว้ว่า ถ้านิ้วกลางยาวเกินไปเป็นคนเซื่องซึม ถ้าสั้นเกินไปเป็นคนรุกราน อยู่ไม่สุข ตรงจึงจะดี ถ้าไม่ตรงเป็นคนมีอัตตทิฏฐิคือถือตนเป็นใหญ่ ถ้าแอ่นหงายไปข้างหลังมาก มักขัดสนหรือ กำพร้าบิดามารดามาแต่น้อย ถ้ามีเส้นคาดรอบวงนิ้ว แม้สุขแต่ก็ทุกข์ทางใจมีรอยก่ายไขว้กันตรง ข้อหรือเป็นกากบาท ไม่ดี มีตำหนิหรือพิการ มักอยู่ห่างจากมารดา

     ดังนั้นการที่เราสวมใส่แหวนที่นิ้วกลาง ก็เหมือนกับการเอาอะไรมารัดตรงนิ้วกลาง ท่านถือว่าว่าไม่เหมาะไม่ควร และเราควรปฎิตามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเองค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: