จุดสำคัญฮวงจุ้ยต้องเช็คก่อนรับโอนบ้านมือสอง

จุดสำคัญฮวงจุ้ยต้องเช็คก่อนรับโอนบ้านมือสอง

คนส่วนใหญ่ที่ฐานะการเงินไม่ค่อยดี หรือผู้ประกอบการต้องการทำเลการค้า มีเหตุว่าต้องซื้อบ้านต่อจากเจ้าของบ้านคนเดิม จะพิจารณาอะไรก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     วิชาฮวงจุ้ยว่าทำเลที่ตั้งกิจการร้านค้าโดยการเช่า เซ้ง หรือซื้อต่อจากผู้อื่นจะอับโชค แต่ในการหาทำเลที่ตั้งเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าหรือว่าคนที่ฐานะการเงินไม่ดีอยากจะมีที่อยู่อาศัยประจำ นอกจากการซื้ออาคารใหม่แล้ว ผู้ประกอบหรือผู้ต้องการมีบ้านการยังมีวิธีหาทำเลที่ตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับกิจการโดยวิธีอื่นอีกเพื่อให้ได้มาซึ่งทำเลที่ตั้ง เช่น การเช่า เซ้ง หรือซื้อต่อจากผู้อื่น หากผู้ประกอบการใช้วิธีการเช่า เซ้ง หรือซื้อร้านค้าต่อจากผู้อื่น อาจจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ต้องมีความสมดุลของภูมิทัศน์ และความลงตัวของสิ่งแวดล้อมตามหลักของฮวงจุ้ยที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำเลที่ตั้งที่ว่านี้ยังอาจเป็นที่รกร้าง ปราศจากการอยู่อาศัยของผู้คนมาเป็นเวลานาน อาจมีสัตว์เลื้อยคลาน แมลงที่มีพิษมาทำอันตรายแก่ผู้ประกอบการ และคนในครอบครัวได้นอกจากนั้นอาจพิจารณา

     ร่องรอยการแตกหัก บริเวณเสา ตัวของอาคาร เพราะวิชาฮวงจุ้ยเชื่อว่าการค้าจะไม่รุ่งเรือง เพราะเมื่อร้านมีรอยร้าวอาจจะพังลงมาได้ในเวลาไม่ช้าไม่นาน ทำให้ผู้ประกอบการ และผู้อยู่อาศัยเกิดความวิตกกังวล บางรายอาจจะต้องทำความสะอาดพื้นบ่อยครั้งจากการที่มีเศษผงจากซีเมนต์ปลิวตกลงมา ทำให้ต้องเสียเวลามาทำความสะอาดแทนที่จะไปคิดวางแผนการค้า

     การรั่วไหล ไม่ว่ากระแสไฟฟ้าหรือท่อน้ำ เพราะวิชาฮวงจุ้ยว่าจะทำให้เงินทองรั่วไหล ความจริงเรื่องกระแสไฟฟ้ารั่วอาจทำอันตรายกับผู้อยู่อาศัย ต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาล และการที่น้ำประปารั่วไหลผู้อยู่อาศัยต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ

     สีอาคาร ผู้ประกอบหรือผู้ต้องการมีบ้านซื้อบ้านต่อจากผู้อื่น ต้องพิจารณาเรื่องสีภายในอาคาร ควรเสริมเรื่องธาตุกำเนิดหรือควรเป็นสีมงคลเพราะสีฟ้าเสริมเรื่องความซื่อสัตย์ สร้างความผูกพันกับลูกจ้าง ลูกค้า คู่สามีภรรยา ผู้อาศัยในบ้าน กระตุ้นความเป็นหนึ่งเดียว สร้างความรัก ความภักดีของลูกจ้างที่มีต่อกิจการ ต้องการกระตุ้นความสนใจของลูกค้า สร้างเสริมพลังชีวิตให้กับผู้ประกอบการ สีชมพูเพื่อต้องการความนุ่มนวล ความห่วงหาอาทรผู้อยู่อาศัย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือว่าสีเดิมหมองลงควรทาสีใหม่

     การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อทำธุรกิจหรืออยู่อาศัยมีความสำคัญมาก เพราะผู้อยู่อาศัยต้องอยู่สบายและทำธุรกิจแทบทุกชนิดนั้น ผู้ประกอบการควรท่องจำไว้เสมอว่า มีทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ทั้งนี้เพราะการทำการค้าในโลกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงการแข่งขัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: