ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสิ่งนี้!! 5 สิ่งอัปมงคล ที่ควรรีบกำจัดทิ้งก่อนปีใหม่

ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสิ่งนี้!! 5 สิ่งอัปมงคล ที่ควรรีบกำจัดทิ้งก่อนปีใหม่

ราบหรือไม่ว่าฮวงจุ้ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือเป็นวิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ประกอบการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้าของตนเองโดยมิใช่ความเชื่อแบบไร้แก่นสารหรืองมงาย สำหรับปีใหม่ควรพิจารณาว่าบ้านและที่ทำงานมีสิ่งอัปมงคลหรือเปล่า บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ดอกไม้แห้ง ทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม การนำดอกไม้มาแต่งบ้านจะเพิ่มสีสัน แสดงความอ่อนโยนการมีดอกไม้แห้งหมายความว่าความเหี่ยวเฉา อับโชค ความล่มจมฉะนั้นจะปรับฮวงจุ้ยบ้านและที่ทำงานควรทิ้งดอกไม้แห้ง

     น้ำขัง ในทางฮวงจุ้ยว่าอัปมงคลจะส่งผลให้เงินทองไหลออก ในทางความจริงน้ำขังเป็นที่บ่มเพาะของเชื้อโรค อาจทำให้สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยบ่อย โดยเฉพาะเด็ก อาจเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคระบาดจากยุงลาย ผู้ประกอบการมีทำเลที่ตั้งสำหรับกิจการธุรกิจอยู่ใกล้บริเวณน้ำขัง จะต้องดูแลเรื่องความสะอาดไม่ให้มีน้ำขัง

     นาฬิกาตาย คนจีนโบราณที่เชี่ยวชาญเรื่องฮวงจุ้ยกล่าวว่านาฬิกาคือ อายุขัย ความราบรื่น การหมุนเวียนพลังซี่ที่ดี นาฬิกาตายแสดงว่าการงานไม่ราบรื่น อายุสั้น ก่อนปีใหม่ฮวงจุ้ยบ้านและที่ทำงานจะดี ควรสำรวจว่านาฬิกาเดินหรือไม่ ปากกาหมดหมึก ไม่ควรมีไว้ในบ้านหรือที่ทำงานเพราะอย่างน้อยจะรก และสกปรก ทางฮวงจุ้ยว่าจะลดการไหลเวียนซี่ที่ดี ทำให้จิตใจหมองเศร้า ความเกียจคร้าน ปากกาคือสัญลักษณ์ความมุ่งมั่นการทำงาน ปากกาหมดหมึกส่งผลลบกับบ้านหรือที่ทำงาน

     การปรับภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจที่เราเรียกทับศัพท์ว่า ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่คนจีนโบราณนำมาใช้ในการปรับทำเลที่ตั้งการทำการค้า และที่อยู่อาศัยอธิบายได้โดยหลักความเป็นจริง เพราะเป็นองค์ความรู้ของคนจีนโบราณที่ใช้สอนลูกหลานผ่านความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งนี้เพราะภูมิปัญญา ทัศนคติ แนวคิด ค่านิยมของคนตะวันออกมักมีความเชื่อ และศรัทธาเรื่องโชคลาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: