3 สิ่งมงคล ปรับฮวงจุ้ยปี 2561


3 สิ่งมงคล ปรับฮวงจุ้ยปี 2561


การปรับสิ่งปลูกสร้างสมดุลกับผู้อยู่อาศัย จะส่งผลให้เกิดอากาศไหลเวียนภายในตัวอาคาร ร้านค้าจะทำให้ร่างกายของผู้ที่พักอาศัย ผู้ประกอบการมีสุขภาพที่ดี เพราะปอดได้รับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายแข็งแรง มีสมองที่ปลอดโปร่ง มีความสุข คิดวางแผนการงานได้ แต่การวางสิ่งมงคลจะกระตุ้นให้สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาหาผู้ที่พักอาศัย ผู้ประกอบการปี 2561 บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำวิธีปรับฮวงจุ้ยปี 2561

     1.ลูกบอลคริสตัล เป็นสิ่งมงคลปรับฮวงจุ้ยปี 2561 เพราะเป็นปีจอธาตุดิน ลูกบอลมีลักษณะทรงกลมเป็นสัญลักษณ์ธาตุทอง ทางวิชาฮวงจุ้ยว่าดินเสริมธาตุทอง และลูกบอลคริสตัลกระตุ้นการกระจายคลื่นแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า บริเวณดังกล่าวมีความหนาแน่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในปริมาณสูง ควรแขวนไว้เพื่อกระจายคลื่นดังกล่าวให้เบาบางลง ช่วยกระจายกระแสพลังซี่ให้ไหลเวียนภายในร้านค้า และที่พักอาศัย เป็นการแก้ไขจุดอับของอาคาร แก้ปัญหาความไม่ปกติของสุขภาพของผู้อยู่อาศัยอันมีผลเนื่องมาจากศีรษะความเครียด หรือผู้ประกอบการที่ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับความคิด การวางแผน ควรแขวนลูกบอลครัสตัลไว้เหนือโต๊ะทำงาน

     2.น้ำเต้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุน้ำสมัยโบราณเมื่อมีการเดินทางไกล คนจีนโบราณมีความเชื่อที่ว่าน้ำคือ ชีวิต เป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง ทางวิชาฮวงจุ้ยว่าดินจะเก็บกักธาตุน้ำ น้ำเต้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูดโชคลาภ เงินทองเข้าร้านและคนจีนโบราณมีความเชื่อว่า เทพเจ้าบนสวรรค์ใช้น้ำเต้าดูดควันธูปของผู้ที่มากราบไหว้มากักเก็บเพื่อสร้างบารมี ซินแสจะใช้น้ำเต้าเป็นเครื่องมือการแก้ฮวงจุ้ยในเรื่องปัญหาเงินทองไม่เข้าร้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์การดูดเงินทองให้เข้าร้าน และมีการกักเก็บไม่เกิดการรั่วไหล น้ำเต้าเป็นสิ่งมงคลปรับฮวงจุ้ยปี 2561


     3.ต้นไม้อัญมณี เนื่องจากปี 2561เป็นปีจอธาตุดิน เอกลักษณ์อย่างหนึ่งธาตุดินคือ ความมั่นคง ปึกแผ่น ต้นไม้อาศัยดินเจริญเติบโตและอัญมณีเป็นธาตุชนิดหนึ่งจะเจริญได้จากดินเช่นกัน ฉะนั้นต้นไม้อัญมณีจะเพิ่มความมั่นคง กระตุ้นเรื่องเงินทองเป็นสิ่งมงคลปรับฮวงจุ้ยปี 2561

     เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ฮวงจุ้ยเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างสมดุลกับผู้อยู่อาศัย ควรมีลมเข้ามาภายในตัวอาคาร ความชื้นในบรรยากาศระเหยทำให้เกิดความเย็น ส่งผลให้อากาศไหลเวียนจะทำให้ร่างกายของผู้ที่พักอาศัยมีสุขภาพที่ดี ส่วนการวางสิ่งมงคลควรเลือกให้ตรงกับปีจะเสริมดวงประจำปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: