พระกริ่งมหาโชค หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ


พระกริ่งมหาโชค หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ


"พระกริ่ง" เป็นพระเครื่องที่สร้างมาอย่างยาวนาน โดยอุปเท่ห์ในการใช้พระกริ่ง คือการอาราธนาทำน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อรักษาและบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บ และเสียงกริ่งในพระกริ่งนั้นยังถือเป็นเครื่องเตือนสติให้ผู้บูชาไม่ประมาทอีกด้วย โดยการสร้างพระกริ่งนั้น เริ่มแรกถูกสร้างจากตำราของสมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว จากนั้นจึงตกทอดมายัง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ในครั้งนั้นท่านโปรดให้สร้าง “พระกริ่งปวเรศ” ขึ้น โดยมีลักษณะเป็นพุทธรูปลักษณะ “ปางหมอยา” โดยมีความโดดเด่นด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

     สำหรับในปัจจุบันพระกริ่งที่ยังได้รับความนิยมอยู่และมีมูลค่าสูง ได้แก่ พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ และพระกริ่งสายวัดบวรฯ ทั้งหมด พระกริ่ง พระสังฆราชแพฯ วัดสุทัศน์ และถือได้ว่าการสร้าง พระกริ่งในสายวัดสุทัศน์นั้นเป็นการสร้างที่มีขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามตำราทุกประการ


     นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระกริ่งอีกหลายสำนักด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือ “พระกริ่งมหาโชค“หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ” วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม เป็นพระกริ่งที่สร้างได้อย่างสวยงามตามพระกริ่งแบบเดิมๆ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีพิธีกรรมการปลุกเสกที่ดี อธิษฐานจิตอย่างเข้มขลัง ทำให้พระกริ่งมหาโชค หลวงพ่อเปิ่นได้รับความนิยมจากสานุศิษย์อยู่เรื่อยๆ มีอานุภาพโดดเด่นด้านโภคทรัพย์ โชคลาภ มีไว้บูชาย่อมเกิดความเป็นมงคลอย่างยิ่ง

ภาพ : พระกริ่งมหาโชค หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ โดย จำรอง ติ๋ม ดูดวงฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: