แก้ฮวงจุ้ยจุดอับในออฟฟิตที่ทำงาน


แก้ฮวงจุ้ยจุดอับในออฟฟิตที่ทำงาน


เคยหรือไม่ที่เวลาเดินผ่านจุดบางจุดในออฟฟิตที่ทำงานแล้วมีความรู้สึกว่า จิตใจสลดหดหู่ไม่อยากจะทำงาน เบื่อหน่ายชีวิต ส่งผลให้ผลการทำงานแย่ แล้วทุกคนในออฟฟิตที่ทำงานมีความรู้เดียวกันองค์การจะประสบปัญหาการงานไม่ราบรื่น ผลกำไรลด เพราะจุดที่ว่าคือจุดอับจะแก้ฮวงจุ้ยอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ทิศเหนือ ทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าทิศเหนือคือทิศที่เกื้อหนุนสอดคล้องกับอาชีพ การค้า การทำกิจการธุรกิจ คราใดทิศเหนือมีการปิดกั้น ขวางกั้นหรือการเดินผ่านเข้าออกมีน้อย แสดงว่าเป็นจุดอับจะส่งผลเรื่องผลการดำเนินงานกิจการขาดทุน ควรแก้ฮวงจุ้ยโดยขยายทางเดินและติดลูกบอลคริสตัลกระตุ้นการกระจายคลื่นแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะใช้ลูกบอลคริสตัลแขวนไว้เพื่อกระจายคลื่นดังกล่าวให้เบาบางลง กระตุ้นให้การกระจายกระแสพลังซี่ให้ไหลเวียนภายในออฟฟิต เป็นการแก้ไขจุดอับของอาคารตลอดจนใช้แก้ปัญหาเมื่อเกิดการไม่ปกติของสุขภาพพนักงานอันมีผลเนื่องมาจากศีรษะความเครียด พนักงานเจ็บป่วยบ่อยขาดงานบ่อย หรือผู้บริหารที่ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับความคิด การวางแผนการแขวนลูกบอลครัสตัลไว้เหนือโต๊ะทำงานจะแก้ฮวงจุ้ยและทำให้เกิดความสามัคคี ความรัก และความกลมเกลียวในที่ทำงาน

     ทิศตะวันตก คือทิศสำคัญที่ออฟฟิตหรือองค์การ บริษัทควรตระหนักเพราะทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าทิศตะวันตกคือทิศที่เกื้อหนุนสอดคล้องกับบริวาร ลูกจ้าง ผู้ใต้บังคับบัญชา ทิศตะวันตกมีความรกรุงรัง มีการวางตู้เอกสารมากมาย มีไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด คือจุดอับ การแก้ฮวงจุ้ยโดยปล่อยเป็นที่โล่งทาผนังสีฟ้าเพราะสีฟ้าใช้เพื่อต้องการความซื่อสัตย์ สร้างความผูกพันกับลูกจ้าง ลูกค้า กระตุ้นความเป็นหนึ่งเดียว สร้างความรัก ความภักดีของลูกจ้างที่มีต่อกิจการ


     ทิศตะวันออก ทิศความรัก ความสามัคคี ที่ทำงาน ออฟฟิตหรือองค์การ บริษัทใดที่ทิศตะวันออกมีผนังที่หลุดสีลอก การแก้ฮวงจุ้ยโดยติดรูปต้นไม้ใหญ่และจัดพื้นที่เป็นบริเวณพักผ่อนจัดหาเครื่องดื่มกาแฟ อาหารว่างบริการ เพราะเสริมเรื่องความรัก ความสามัคคี พนักงานในที่ทำงาน เลือกโซฟาที่นักสีชมพู เพราะสีชมพูยังใช้เพื่อต้องการความนุ่มนวล ความห่วงหาอาทร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้าง ลูกค้า กระตุ้นความอยากเข้ามาอุดหนุนกิจการในครั้งต่อไป

     ศาสตร์แห่งความสมดุลของภูมิทัศน์ที่เรียกว่าฮวงจุ้ย จะช่วยเสริมวิธีการจัดแต่งปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง ความสมดุล และความลงตัว ปรับสิ่งที่ไม่สมดุลให้เสริมดวงของผู้อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งออฟฟิตหรือองค์การ บริษัทปรับจุดอับกลายเป็นจุดเด่นกระตุ้นความสำเร็จตามจุดประสงค์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: