เจ็บจริงตายจริง!! โบราณว่าอย่าสาบานกับศาลหลักเมือง


เจ็บจริงตายจริง!! โบราณว่าอย่าสาบานกับศาลหลักเมือง


เรื่องจริงที่หลายคนไม่เคยทราบมาก่อน และชอบทำพฤติกรรมท้าทายกล่าวคำสาบานมาลอย ๆ ไม่ว่าที่ใดอาจทำได้ไม่มีผลอะไรแต่อย่าเผลอไปสาบานที่ศาลหลักเมืองเด็ดขาด เพราะอะไร คนโบราณกับความเชื่อเรื่องศาลหลักเมืองเป็นอย่างไร ศาลหลักเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ศาลหลักเมืองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองทุกเมืองเพราะ คติความเชื่อคนไทยได้อิทธิพลความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ว่าก่อนสร้างเมืองทุกเมืองจะทำพิธียกเสาหลักเมือง เชื่อว่าเป็นสิริมงคลและไม้ที่ทำเสาส่วนใหญ่เป็นไม้มงคลอย่างชัยพฤกษ์ โดยจะออกแบบลักษณะเสายอดเป็นดอกบัวตูม บางแห่งออกแบบเป็นรูปใบเสมาโบราณ แล้วแต่ความเชื่อแต่ละเมือง ครั้งหนึ่งสมัยการยกเสาหลักเมืองอยุธยากรุงเก่าครั้งเป็นราชธานีมีความเชื่อว่าต้องนำ คนที่มีชื่อว่า อิน จัน มั่น คง ไปฝังทั้งเป็นในหลุมเพราะเชื่อว่าวิญญาณจะคอยเฝ้าทวารปราสาทราชวังและเมือง มีการบันทึกประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าปราสาททองมีการนำหญิงท้องฝังทั้งเป็นและตอกเสาลงไปให้ตายทั้งเป็น หวังว่าหญิงท้องจะกลายเป็นผีเฝ้าประตูเมือง การสร้างศาลหลักเมืองจะมีองค์ประธานศาลเจ้าเป็นเทวรูปไม้ศิลา เรียกว่าเจ้าพ่อหลักเมือง

     คนโบราณเชื่อว่าผู้ใดอยากเจริญในการงานต้องไปสักการะ การบูชาควรเลือกวันไม่ตรงกับความเชื่อโหรเรื่องวันโลกาวินาศไม่ควรออกมาบูชา ส่วนใหญ่บริเวณรอบนอกศาลจะประกอบไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ พระเสื้อเมืองจะคุ้มครองป้องกันบ้านเมืองจากอริราชศัตรู พระทรงเมืองจะคุ้มครองดูแลทุกข์สุขประชาชนในเมืองอยู่เย็นเป็นสุข พระกาฬไชยศรี จะคอยนำวิญญาณคนชั่วไปสู่ยมโลก พระเจ้าพ่อเจตคุปต์ จะจดประวัติชั่วร้ายผู้ตายไปเสนอกับพญายม เจ้าพ่อหอกลองดูแลเหตุการณ์ ย่ำยาม ควบคุมไม่ให้มีอัคคีภัย และไม่ให้ข้าศึกประชิดเมือง คนไทยส่วนใหญ่จะไปบนบานขออะไรที่ตนเองประสงค์เพราะเชื่อว่าเทพทั้งห้าและเจ้าพ่อจะดลบันดาลให้ แต่บางคนที่ต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และให้คำมั่นสัญญาไปสาบานที่ศาลหลักเมืองคนโบราณว่า ไม่สมควรทำ คนโบราณส่วนใหญ่จะไปไหว้ บนบานสิ่งที่ตนประสงค์ การสาบานมีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเปรียบได้ว่าผู้สาบานจะต้องเอ่ยคำสาบานตนพิสูจน์ ให้คำมั่นสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าที่ปฏิบัติการพร้อมกับเจ้าพ่อหลักเมือง กรณีเรื่องไม่จริงหรือผิดคำพูด จะมีเหตุเป็นไปตามคำเอ่ยคำสาบานตนพิสูจน์ ให้คำมั่นสัญญา


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: