ไขปริศนา บ้านอยู่ใกล้ตลาดสด เป็นฮวงจุ้ยไม่ดี มีเรื่องร้าย จริงหรือไม่?


ไขปริศนา บ้านอยู่ใกล้ตลาดสด เป็นฮวงจุ้ยไม่ดี มีเรื่องร้าย จริงหรือไม่?


สำหรับคนที่มีที่อยู่อาศัยใกล้ตลาดสดเคยสงสัยไหมว่า ฮวงจุ้ยบ้านตัวเองดีหรือร้าย วิชาฮวงจุ้ยกล่าวไว้อย่างไร และผู้ที่จะเปิดร้านค้าในตลาดสดจะมีวิธีพิจารณาสิ่งแวดล้อมอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ศาสตร์แห่งความสมดุลภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าฮวงจุ้ย จะอธิบายวิธีการจัดแต่ง เสริมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง ทำให้มีความสมดุล และความลงตัว ปรับสิ่งที่ไม่สมดุลให้เสริมดวงของผู้อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งแล้วที่อยู่อาศัยบางคนมีเหตุต้องอยู่กลางตลาดสดจะดีหรือร้าย ?

     วิชาฮวงจุ้ยว่าการที่มีที่อยู่อาศัยใกล้โรงพยาบาลให้หลีกเลี่ยงไม่ควรอยู่ใกล้ เพราะเป็นแหล่งที่คนป่วยมารับการรักษา พลังที่ป่วยเหล่านี้เมื่อสะสมมากๆ ก็ไม่ดี มีคนป่วยมารับการรักษา หรือเดินผ่านบ่อย มีกลิ่นยา และสารเคมี ตลอดจนพบเห็นภาพการเกิดอุบัติเหตุ เกิดความรู้สึกหดหู่ใจ ทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกไม่ดี ทั้งนี้อาจเป็นที่บ่มเพาะของเชื้อโรคติดต่อ นอกจากโรงพยาบาลแล้วโรงพักและศาลเจ้าวิชาฮวงจุ้ยมีการห้ามเช่นกันแต่ตลาดสดมีทั้งดีและร้ายกล่าวคือ ด้านดีตลาดมีกระแสซี่ที่ดีคือการสัญจรผ่านไปมาของลูกค้า คนที่เดินผ่านไปมา มีการไหลเวียนการค้าสำหรับผู้ที่เปิดร้านค้า การมีทำเลในตลาดเป็นฮวงจุ้ยที่ดีเพราะในทางธุรกิจทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละประเภทจะใช้ทำเลที่ตั้งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจของตน กล่าวคือ ผู้ใดมีทำเลดีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ย่อมมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในธุรกิจไปกว่าครึ่งในการประกอบการธุรกิจค้าปลีกนั้น ทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ประกอบการธุรกิจรายเดียวกัน มีทรัพยากรในการบริหารจัดการเท่าเดิม ดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเดียวกัน เลือกทำเลต่างกันก็จะมีผลการดำเนินงานของกิจการที่ต่างกัน ความสำเร็จของธุรกิจหรือล้มเหลว จะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง ผู้ประกอบการควรตรงหลักฮวงจุ้ย เพราะฮวงจุ้ยดีจะดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ กล่าวคือมีหน้าร้านที่สามารถเปิดได้ทั้งสองด้านหน้าร้านกว้าง จะติดตั้งป้ายโฆษณาได้ชัดเจน มีที่จอดรถมีหน้าร้านไม่ตรงกับถังขยะ แอ่งน้ำเสีย ร้านค้าควรอยู่เหนือทิศทางลมไม่ให้กลิ่นเหม็นจากขยะ แอ่งน้ำเสีย ควันไฟจากการปิ้งย่าง และแสงแดดไม่รบกวนร้านค้าจัดว่าฮวงจุ้ยดี เป็นเหตุผลหลักที่ลูกค้าอยากเดินเข้าร้านค้ามาอุดหนุนกิจการ ส่วนที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ร้านค้าการมีทำเลใกล้ตลาดสดจัดว่ามีกระแสซี่ที่ไม่ดีเพราะ การสัญจรผ่านไปมาของลูกค้า คนที่เดินผ่านไปมา มีการไหลเวียนการค้ามากเกินไป และสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียง กลิ่นเหม็นที่ไม่ดี


     ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่คนจีนมาใช้ในการปรับทำเลที่ตั้งการทำการค้า และที่อยู่อาศัย เป็นองค์ความรู้ของคนจีนโบราณที่ใช้กระบวนการถ่ายทอดสู่ลูกหลานโดยผ่านความศรัทธา ทั้งนี้เพราะภูมิปัญญาคนตะวันออกจะมีความเชื่อ และศรัทธาเรื่องโชคลาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: