เชื่อหรือไม่? โบราณว่า ฆ่าแมว บาปกรรมหนักเท่ากับ การฆ่าเณร


เชื่อหรือไม่? โบราณว่า ฆ่าแมว บาปกรรมหนักเท่ากับ การฆ่าเณร


แมวเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน ส่วนนานแค่ไหนไม่มีใครทราบ ประวัติศาสตร์โลกบันทึกว่าแมวเป็นสัตว์โบราณ ที่มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเพราะ ภาพวาดตามผนังปีรามิดมีการวาดภาพแมว และบันทึกการทำมัมมี่แมว คนไทยกำชับลูกหลานไว้เสมอว่า อย่าฆ่าแมวเด็ดขาด เพราะอะไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     คนไทยโบราณจะชอบเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกหลาน และสำหรับจับหนูที่มาก่อความรำคาญสร้างความเสียหายภายในบ้านเรือน แมวมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับเสือมากเพราะเป็นสัตว์ไม่กินพืช มีสัญชาตญาณนักล่าคล้ายเสือ แต่เรื่องอัศจรรย์คืออยู่ร่วมกันกับคนได้ มีบันทึกว่าที่วัดสมัยพุทธกาลมีการบันทึกพระธรรมไว้ในใบลาน เก็บไว้ในตู้เป็นจำนวนมาก เป็นเวลานานไม่มีการทำความสะอาด ตู้พระธรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่เต็ม และพระเณรสมัยก่อนมีการบวชเรียนต้องมีการนำพระธรรมเข้าออกตู้เป็นประจำ บางครั้งปิดตู้ไม่มิดมีหนูเข้าไปแทะสร้างความเสียหายกับใบลานที่บันทึกพระธรรมจำนวนมาก พระสมัยก่อนจึงได้ให้เณรมาดูแล แต่เนื่องจากหนูออกหากินเวลากลางคืน เป็นเวลาที่เณรหลับ ต่อมามีคนแนะนำให้เลี้ยงแมวไว้จับหนู เพราะแมวนอนกลางวันออกหากินตอนกลางคืน ตรงกับเวลาหนูออกหากิน ฉะนั้นเรียกได้ว่าสมัยก่อนเณรกับแมวเป็นเวรยามคอยป้องกันตู้พระธรรม คนโบราณบางคนมีความคิดออกอุบายว่า ห้ามฆ่าแมว เพราะมีบาปพอๆ กับการฆ่าเณร


     บางความเชื่อ คนโบราณว่ามีพระที่มีญาณอาคมแก่กล้าบอกว่าผู้ที่เป็นเณรมีเหตุเสียชีวิตไปแล้วกลับชาติเป็นแมว มีการห้ามฆ่าแมวเพราะกรรมจะตามสนอง วิญญาณแมวจะอาฆาตพยาบาท ความเชื่อชาวเฮลิโปลิสในประเทศอียิปต์โบราณสอนว่า สุริยะเทพที่ให้กำเนิดดาวเคราะห์ทั้งเก้า มีอำนาจการปกครองทั้งสามโลก คราใดที่สุริยะเทพจะเดินทางไปตรวจการที่ยมโลกจะรวมร่างทั้งเก้าไว้ที่แมว และเชื่อว่าแมวมีเก้าชีวิต จนกลายเป็นวลีเด็ดว่าแมวเก้าชีวิต สอดคล้องกับคนไทยมีความประหลาดใจว่าแมวตกจากที่สูงแล้วไม่ตาย เชื่อว่าแมวมีเก้าชีวิต ความเป็นจริงเรื่องราวทั้งหมดอาจเป็นอุบายคนโบราณสอนลูกหลานว่า อย่าฆ่าสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ ไม่มีพิษภัยกับคน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: