พิจารณาอย่างไรว่าลักษณะร้านค้าใดฮวงจุ้ยดี


พิจารณาอย่างไรว่าลักษณะร้านค้าใดฮวงจุ้ยดี


คนที่ทำธุรกิจเคยสงสัยไหมว่าร้านค้าตนฮวงจุ้ยดีหรือเปล่า อยู่แล้วจะค้าขายร่ำรวยหรือไม่ ลูกหลานจะมาสืบทอดกิจการอยู่แล้วเป็นอย่างไร ทำไมบางร้านค้าทำเลดีแต่ผู้ประกอบการร้านค้าขายไม่ดี จะเลือกร้านค้าที่ฮวงจุ้ยดีมีวิธีพิจารณารวม ๆ อย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     นักออกแบบ และซินแสหลายท่านแสดงความคิดเห็นไว้หลากหลาย แต่อยู่บนความจริงคือ ความลงตัวของตัวอาคาร สินค้า และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สี แสง จนเป็นปัจจัยเสริมสำหรับการเลือกที่ตั้งของธุรกิจร้านค้า หลักวิชาฮวงจุ้ยทุกสมัยยึดหลักการคร่าว ๆ ว่า หน้าติดทะเล หลังติดภูเขาสำหรับที่อยู่อาศัย

     ทั้งนี้จะได้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกทะเลมีคลื่นแสดงถึงการไหลเวียนของกระแสคลื่นเป็นกระแสพลังฮวงจุ้ยเรียกว่า ซี่จะต้องไหลเวียนจึงจะดี ด้านหลังติดภูเขาคือความมั่นคง ฉะนั้นทำเลที่ตั้งของธุรกิจ หรือในกรณีเป็นบ้านของท่านอาศัยอยู่ด้วย จึงควรได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีอากาศถ่ายเท จะส่งผลช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข ผู้ประกอบการจะค้าขายดี ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อ และศิลป์แห่งโชคร่วมกับความเหมาะสม ความสมดุล รวมทั้งเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย ซึ่งสะท้อนออกมาทางวัตถุมงคลที่นำมาตกแต่งร้านค้าดูเป็นศิลปะที่ลงตัว สำหรับเรื่องของโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ความอุดมสมบูรณ์ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องการ ควรเลือกวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำ ที่เป็นของเหลวมาวางบริเวณโต๊ะทำงาน เคล็ดลับในการจัดร้านค้าให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยอีกประการหนึ่งคือ การใช้ภาพวาดในการตกแต่งร้านค้า มีเคล็ดลับในการเลือกรูปภาพเพื่อนำมาตกแต่งกิจการร้านค้าเช่น ห้องทำงานของผู้ประกอบการ รูปภาพที่เหมาะควรใช้รูปภูเขาติดหลังโต๊ะทำงานที่มีการเก็บเงิน รับเงินทำบัญชีรับ-จ่าย เพื่อให้ความหมายว่า มั่นคง ทำให้มีความรู้สึกเป็นที่พักพิง เงินทองไม่ไหลออก ลักษณะของภูเขาควรจะเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ที่สวยงามเท่านั้น และโต๊ะทำงานควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ สามารถมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนนั่นเองควรวางรูปสิงโต ช้าง ม้า ที่ทำด้วยวัสดุเซรามิก หรือโมเดล เพื่อแสดงอำนาจบารมีจากเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ทราบว่า การวางรูปแบบสิ่งปลูกสร้าง การวางวัตถุบางอย่างที่เราเรียกว่าวัตถุมงคล


     สุดท้ายร้านค้าที่มีฮวงจุ้ยดีควรมีความเหมาะสมกับทิศทางลม ดินฟ้าอากาศควรมีทิศทางการไหลผ่านร้านค้าทั้งทางออกและทางเข้า สิ่งที่สำคัญที่สุดตัวผู้ประกอบการเองควรตั้งตนอยู่ในศีลธรรมจริยธรรม หลักศาสนาเพราะหากฮวงจุ้ยดี แต่ผู้ประกอบการไม่มีสิ่งเหล่านี้การค้าขายการทำธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: