อัศจรรย์ฮวงจุ้ยกับปราสาทหิน ภูมิปัญญาคนโบราณ


อัศจรรย์ฮวงจุ้ยกับปราสาทหิน ภูมิปัญญาคนโบราณ


สิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณอย่างปราสาทหิน ปิรามิด ราชวังกษัตริย์สมัยโบราณ การก่อสร้างอาศัยภูมิปัญญาคนโบราณที่แฝงความรู้อะไรบางอย่าง อย่างอัศจรรย์ที่บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ในพื้นผิวโลกเรามีสนามแม่เหล็กที่ประกอบไปด้วยเส้นแรงแม่เหล็กโลกมากมาย จะมีคลื่นแม่เหล็กที่แผ่กระจายออกไปทั่ว ตัวคนไม่มีความรู้สึกเพราะเกิดความเคยชินอีกทั้งมีปริมาณที่น้อยมากจนเราไม่รู้สึกตัว แต่เส้นแรงแม่เหล็กมีมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดความเข้มของคลื่นแม่เหล็กโลกทำให้เกิดผลเสียกับร่างกาย ตั้งแต่สมอง ระบบประสาท ตลอดจนอวัยวะต่างๆ ดังนั้นซินแสในสมัยโบราณจึงได้คิดค้นเข็มทิศหรือหล่อแกเพื่อใช้ในการหาตำแหน่งที่มีคลื่นแม่เหล็กแผ่กระจายมากทั้งนี้เพื่อปรับความเข้มให้สมดุล และมีความลงตัวของสิ่งปลูกสร้างกับผู้อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณที่สำคัญของโลก เช่น พีระมิด สโตนเฮ้นท์ รวมทั้งปราสาทหินต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป ล้วนแล้วแต่ใช้หินเป็นองค์ประกอบหลักในการปลูกสร้าง จะเห็นว่าคนโบราณให้ความสำคัญกับสิ่งปลูกสร้างด้วยหิน รวมทั้งในภาพยนตร์จีนจะเห็นพระราชวังที่ตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ก้อนหินรูปทรงต่างๆ ลำธารน้ำไหล สิ่งเหล่านี้จะลดทอนความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกได้ในระดับหนึ่งจากความเชื่อของชาวจีนจะพบก้อนหินประดับโต๊ะทำงาน สวนดอกไม้ ตู้ปลา และบริเวณต่างๆ ที่เป็นที่โล่งแจ้ง ก้อนหินเหล่านี้ไม่เพียงทำให้ภูมิทัศน์เกิดความสวยงามเท่านั้น แต่ก้อนหินยังสามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กโลกที่เส้นแรงแม่เหล็กวิ่งผ่าน และลดความเข้มลง


     ทางเข้าหลายทางปราสาทหินจะเพิ่ม ซี่พลังแห่งการเคลื่อนไหว และการไหลเวียนในบรรยากาศของโลกเรามีธาตุหลักที่มีอยู่มากคือ ไนโตรเจน รองลงมาคือออกซิเจน และอาร์กอนตามลำดับ ในแต่ละธาตุที่กล่าวมาจะเคลื่อนที่ไหลเวียนไปมาใน อาคาร บริเวณบ้านพักที่ผู้ประกอบการอาศัยอยู่ การไหลเวียนนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ การถ่ายเทของอากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ทำให้ปอดได้รับอากาศที่ดี และอากาศบริสุทธิ์นี้เองจะมีออกซิเจนเข้าไปทำให้ปอดได้ฟอกโลหิต ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านงานจริง โดยผู้เชี่ยวชาญมีการบันทึกเป็นไว้แล้วอาศัยความเชื่อออกมาเป็นศาสตร์หรือวิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ประกอบการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้าของตนเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: