เตือนออเจ้า!! โบราณว่า วิธีดูนิสัยผู้ชายจากท่าเดิน ก่อนเลือกเป็นคู่ครอง


เตือนออเจ้า!! โบราณว่า วิธีดูนิสัยผู้ชายจากท่าเดิน ก่อนเลือกเป็นคู่ครอง


สมัยก่อนชายหนุ่มที่มาเกี้ยวพาราสีหญิงสาว จะมีท่าย่างกายหลายลักษณะ คนโบราณว่าก่อนที่หญิงใดจะตกลงปลงใจเลือกชายใดเป็นคู่ครอง มีวิธีพิจารณาหลายลักษณะมิใช่เลือกโดยแต่รูปกายที่งดงาม เพียบพร้อมทรัพย์สฤงคาร ยศและบรรดาศักดิ์ คุณวุฒิ วัยวุฒิ แต่ลักษณะท่าย่างกายควรตรงตามลักษณะที่โบราณกล่าวไว้แล บทความนี้ Horoscope thaiza จะชี้แจ้ง


     การเดินตัวตรง ชายใดที่มีจังหวะก้าวสม่ำเสมอ ระยะก้าวยาวเทียมกัน คนโบราณว่าจิตใจชายหนุ่มที่หญิงสาวแอบแล หนักแน่น จะมีรักเดียวใจเดียว เกณฑ์ชะตาพร้อมโดยวาสนา เป็นเจ้าขุนมูลนาย

     เดินเร็วแลคล้ายรีบเร่ง คือชายหนุ่มที่ใจร้อน มักแต่ได้ฝ่ายเดียว โบราณว่าชายหนุ่มที่มีลักษณะย่างกายโดยเร็วจะมีอารมณ์ที่โกรธง่าย หายเร็ว เกณฑ์ชะตาพร้อมโดยวาสนา เป็นคหบดี

     เดินลากเท้า คนโบราณว่าชายใดที่ลักษณะการเดินลากเท้า สมัยก่อนเรียกว่าตีน ปรากฏไม่เป็นรอยตีนที่พื้นดิน ชายหนุ่มที่สาวแลเป็นชายเกียจคร้าน มิอาจเป็นเจ้าขุนมูลนาย เป็นแต่ไพร่และทาส

     เดินมองซ้ายมองขวา คล้ายกับอาการระแวง ชายหนุ่มที่สาวแลมีจิตใจเหี้ยม ขาดความเมตตาปราณี มิควรใกล้ชิด เพราะ อาจเป็นขุนโจรมิเป็นผู้ดี


     เดินก้มแลแต่ที่พื้น ชายใดที่ลักษณะย่างกายก้มแลที่พื้นดิน คนโบราณว่าคือชายที่อ่อนแอ มิได้อยู่ในชาติตระกูลผู้ดี ลักษณะเจ้าทุกข์ขี้อาย ห้ามหญิงนำมาเป็นคู่ครอง

     เดินทีละย่างก้าว คนโบราณว่าคือชายหนุ่มที่มีสติรอบคอบ คิดการไตร่ตรองเสมอ เปรียบกับแม่ทัพนายกอง ชายที่มีความกล้าหาญน่าสรรเสริญ จะนำชื่อเสียง ยศและบรรดาศักดิ์แด่หญิงสาวโดยเร็ว

     เดินลงสันเท้า หญิงใดสมัยก่อนที่แลชายหนุ่ม ที่ชายใดเดินลงสันเท้าตนเองคล้ายกับกระทืบธรณี คือชายที่เอาแต่ใจตัวเอง มิได้ขัดเกลาสันดานจากกลุ่มผู้ดี มิควรนำมาเป็นคู่ครอง

     แกว่งแขนไม่เป็นจังหวะ ชายใดที่ท่าย่างกาย พร้อมแกว่งแขนช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นจังหวะ จิตใจชายหนุ่มไม่แน่นอนเรรวน รักง่ายหน่ายเร็วจิตใจแปรปรวนปันใจให้หญิงอื่นโดยง่าย หญิงสาวควรพิจารณา

     เรื่องการเดินคนโบราณห้ามเดินบนสันเท้าบนบ้าน เพราะผีบ้านผีเรือนจะตกใจ จะย้ายไปอยู่ที่อื่น ไม่มีผู้คุ้มครองผู้อยู่อาศัยจะไม่มีความสงบสุข ความเป็นจริงการลงส้นเท้าในการเดิน หรือการเดินกระทืบลงพื้นอาจทำให้บ้านเรือนชำรุด บ้านใดที่มีพื้นไม้ไม่แน่นหนาอาจทะลุได้ ดูไม่งานไม่สุภาพเป็นไพร่ไม่ใช่ผู้ดี เป็นอุบายสอนลูกหลาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: