ป้องกันอัคคีภัยกับวิธีแก้ปัญหาฮวงจุ้ย


ป้องกันอัคคีภัยกับวิธีแก้ปัญหาฮวงจุ้ย


ปัญหาอัคคีภัย ไฟไหม้ก่อความเสียหายกับที่อยู่อาศัย และที่ทำงานมูลค่ามหาศาล เพราะเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทำไมไม่หาวิธีปรับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม หอพัก ที่ทำงานสำหรับแก้ปัญหาอัคคีภัย จะแก้อย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ทางเดิน ทางเดินภายในที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม หอพัก ที่ทำงาน วิชาฮวงจุ้ยว่าเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวสูง ควรปล่อยให้มีซี่ พลังแห่งการเคลื่อนไหว และการไหลเวียนควรปล่อยให้เป็นที่ว่างมากที่สุดไม่วางสิ่งกีดขวาง

     จุดอับ ทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าภายในที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม หอพัก ที่ทำงานมีจุดอับมากเกินไปมีหยินความนิ่งความเงียบ ความรกร้างและสิ่งที่ไม่ได้ใช้มากเกินไป เสี่ยงกับเพลิงไหม้ เพราะไม่มีคน มีแต่เชื้อเพลิง การแก้ฮวงจุ้ยควรขจัดจุดอับแล้วมีความสะอาด น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดตา มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจแจ่มใส สมองปลอดโปร่ง ปราศจากความเสี่ยงเพลิงไหม้ เพราะในทางฮวงจุ้ยถือว่าสิ่งแวดล้อมดี อากาศดีจะได้รับกระแสพลังที่ดี


     ความเก่า อายุงานที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม หอพัก ที่ทำงานยิ่งนานทางฮวงจุ้ยว่ายิ่งมีหยินมาก ไม่มีความสมดุล ความเก่าที่มีผลกับปัญหาอัคคีภัยคืออุปกรณ์ไฟฟ้า ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ให้ล้างทำความสะอาดผนัง พื้นและแยกสิ่งที่จะต้องทิ้งให้พิจารณาว่านำไปขายเป็นของเก่าได้หรือไม่ เช่น ลังกระดาษ ลังไม้เศษเหล็ก กระบวนการแยกของที่ใช้กับไม่ใช้ตามที่กล่าวมาคือ การสะสาง จุดประสงค์หลักก็เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างคือการปล่อยให้มีซี่ พลังแห่งการเคลื่อนไหว และการไหลเวียน ในกรณีที่ไม่มีการวางสิ่งของรกรุงรัง เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าบางชิ้นอาจมีฝุ่นจับเนื่องจากการค้างสต็อกมาเป็นเวลานานจะถูกทำความสะอาด ลดความเสียหายอันเกิดจากความเก่าของสินค้าลงได้ การที่ร้านค้าทำความสะอาดง่ายน่าดู สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงป้องกันเพลิงไหม้

     ฮวงแปลว่าลม จุ้ยแปลว่าน้ำซึ่งสองสิ่งนี้จะมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลมเข้ามาวนเวียนภายในตัวอาคาร และน้ำระเหยทำให้มีความเย็น ส่งผลให้มีอากาศการไหลเวียนลดปัญหาเพลิงไหม้ คราใดที่ไม่มีปัญหาเพลิงไหม้จะทำให้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: