อย่าลืม! ข้อปฏิบัติก่อนปรับฮวงจุ้ยร้านค้า


อย่าลืม! ข้อปฏิบัติก่อนปรับฮวงจุ้ยร้านค้า


สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหลายคนมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยร้านค้า แล้วมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปรับอะไรบางอย่าง เปลี่ยนเพิ่มบางอย่างแต่ลืมการปฏิบัติสิ่งเล็กน้อยรอบร้านค้าตนเอง จนอาจทำให้การปรับฮวงจุ้ยไม่มีผลดีเท่าที่ควร ฉะนั้นบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายสิ่งที่ไม่ควรลืม มีอะไรบ้าง

     การปรับฮวงจุ้ยร้านค้าขึ้นอยู่กับ ดวงผู้ประกอบการ สิ่งปลูกสร้างรอบ ๆ ทำเลที่ตั้ง ร้านค้าข้างเคียง ร้านคู่แข่งขัน ทุกครั้งที่ปรับแล้วจะไม่ได้ผลดี เมื่อประตูร้านค้ามีความเก่า ชำรุดเสียหาย มีการวางสิ่งกีดขวางทางฮวงจุ้ยเชื่อว่า ขาดพลังซี่จากการเก็บกักอากาศไว้หายใจผ่านเร็วเกินไป ดังนั้นจะเห็นว่าข้อห้ามตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่าห้ามไม่ให้ประตูหน้าร้านค้าตรงกับประตูหลังพอดี เพราะจะทำให้เงินไหลออก การออกแบบบ้านจึงห้ามประตูหน้าตรงกับประตูหลัง พลังซี่เก็บกักไว้เพื่อหายใจ ประตูเก่าชำรุดเสียหาย มีการวางสิ่งกีดขวางจะทำให้พลังซี่ลดลง อีกทั้งอากาศจะเสียส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เมื่อเจ็บป่วยจะต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาล

     ป้ายชื่อร้านค้า ป้ายโฆษณา มีความสำคัญเพราะการโฆษณาเป็นหนึ่งในสี่ข้อของส่วนประกอบการตลาด ซึ่งนักการตลาดพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อคิดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อจะเอาชนะคู่แข่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด จะเห็นว่าองค์กรทางธุรกิจขนาดใหญ่ต่างใช้ไอเดียต่างๆ นานา รวมทั้งกลวิธีที่หลากหลายของแต่ละองค์กร เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้า และบริการของกิจการป้ายโฆษณาเป็นสื่อที่ใช้ในการโฆษณาที่ประหยัดที่สุด และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังคุ้มค่ากับเงินทุนในการจัดหา ป้ายโฆษณาที่ดีควรมีคุณสมบัติโดยทั่วไปคือ สั้นกระชับ มีคนผ่านไปมามองได้ง่าย มีความสมดุลคงทน อีกหนึ่งในวิธีการสำหรับการแก้ฮวงจุ้ย เสริมดวงให้กับผู้ที่อยู่อาศัย และผู้ประกอบการ มีซินแสหลายท่านที่แนะนำผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงป้ายโฆษณาของตนเอง ป้ายโฆษณาและชื่อร้านจะดึงลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกิจการ


     การปรับฮวงจุ้ยซินแสหรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะมีวิธีของตนเอง ซึ่งแต่ละวิธีของซินแสแต่ละท่าน อาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ และกลวิธีที่แยบยลตามแขนงวิชาของศาสตร์นี้ที่แต่ละสำนักบัญญัติไว้ เป็นผลทำให้แต่ละท่านใช้วิธีที่แตกต่างกัน ผลที่ได้จึงอาจเหมือนกัน หรือไม่ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: