ทฤษฎีฮวงจุ้ยกับภูมิประเทศ

ทฤษฎีฮวงจุ้ยกับภูมิประเทศ

หลายคนสงสัยว่าวิชาฮวงจุ้ยเป็นเรื่องงมงายหรือเป็นความเชื่อที่ขาดการอ้างอิง แต่ความจริงวิชาฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์โบราณ ที่บทความจะกล่าวอธิบายเปรียบเทียบอย่างง่าย เปรียบเทียบกับสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม เมื่ออ่านจบผู้ที่ไม่มีความรู้จะประยุกต์วิชาฮวงจุ้ยได้อย่างมีเหตุมีผล บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ในบรรยากาศของโลกเรามีธาตุหลักที่มีอยู่มากคือ ไนโตรเจนรองลงมาคือออกซิเจนและอาร์กอนตามลำดับ ในแต่ละธาตุที่กล่าวมาจะเคลื่อนที่ไหลเวียนไปมาในอาคาร บริเวณบ้านพักที่ผู้ประกอบการอาศัยอยู่ การไหลเวียนนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพเพราะจะเกิดการถ่ายเท หากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย การถ่ายเทของอากาศที่ว่านี้จะต้องหมุนเวียนกันภายในตัวอาคาร จะต้องมีการเก็บกักเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์ทำให้ปอดได้รับอากาศที่ดี และอากาศบริสุทธิ์นี้เองจะมีออกซิเจนเข้าไปทำให้ปอดได้ฟอกโลหิต สร้างเม็ดเลือดแดง ร้านค้าที่ใช้ประกอบกิจการธุรกิจขนาดย่อม และใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวด้วย จะต้องมีการออกแบบให้มีการเก็บกักอากาศเพื่อการหายใจก่อนถ่ายเทออกไป พลังแห่งการไหลเวียนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับพอดี หากมีการไหลเวียนมากเกินไปจะเกิดผลเสีย

     จากความเชื่อส่วนบุคคลนี้เอง เป็นภูมิความรู้ ภูมิปัญญาของคนจีนโบราณที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเริ่มต้นจากมีการจดบันทึกลักษณะต่างๆ ของทำเล สิ่งปลูกสร้าง สิ่งแวดล้อมกับผลที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง ซึ่งอาศัยหลักการทางสถิติ และผสมผสานกับความเป็นจริง จนกระทั่งตกผลึกทางความคิดผ่านกระบวนการที่อาศัยความเชื่อความศรัทธา สั่งสอนคนรุ่นลูกหลานต่อมา จากความเชื่อที่ว่า ห้ามสร้างบ้านใกล้เสาไฟฟ้า เพราะเหมือนธูปดอกเดียว ถือว่าไม่เป็นมงคล คนอาศัยเจ็บป่วยง่าย แท้จริงแล้วเสาไฟฟ้าหาก คนเราอยู่ใกล้แล้วเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟก็ถือว่าอันตรายทั้งนั้น และที่สำคัญ เวลาฝนตกฟ้าคะนอง หากเกิดไฟฟ้ารั่ว หรืออาจเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ฟ้าผ่าลงมาอาจสร้างความเสียหายแก่กิจการร้านค้า หรือผู้พักอาศัยได้ อีกอย่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหม้อแปลงจะเหนี่ยวนำกับธาตุเหล็กในร่างกายมนุษย์ คลื่นสมองของมนุษย์ทำให้เกิดการทำงานของร่างกายที่ผิดปกติไป บนโลกมนุษย์ก็มีเส้นแรงแม่เหล็กโลกพาดผ่านไม่มากก็น้อยอาจส่งผลเช่นกัน

     ในพื้นผิวโลกเรามีสนามแม่เหล็กที่ประกอบไปด้วยเส้นแรงแม่เหล็กโลกมากมาย จะมีคลื่นแม่เหล็กที่แผ่กระจายออกไปทั่ว ซึ่งตัวคนเราไม่มีความรู้สึกเพราะเกิดความเคยชินอีกทั้งมีปริมาณที่น้อยมากจนเราไม่รู้สึกตัว ซึ่งเราจะได้รับอิทธิพลมากน้อยขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัย หากเส้นแรงแม่เหล็กมีมากเกินไปจะสงผลให้เกิดความเข้มของคลื่นแม่เหล็กโลกทำให้เกิดผลเสียกับร่างกาย ตั้งแต่สมอง ระบบประสาท ตลอดจนอวัยวะต่างๆ ดังนั้นซินแสในสมัยโบราณจึงได้คิดค้นเข็มทิศเพื่อใช้ในการหาตำแหน่งที่มีคลื่นแม่เหล็กแผ่กระจายมากทั้งนี้เพื่อปรับความเข้มให้สมดุล และมีความลงตัวของสิ่งปลูกสร้างกับผู้อยู่อาศัยโดยทั่วไปการดำเนินธุรกิจถ้ากิจการขนาดเล็ก ผู้ประกอบการมักจะใช้ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นทำเลที่ตั้งร้านค้าจึงเป็นที่อยู่อาศัยทำกิจกรรมของครอบครัวด้วยนักดาราศาสตร์ของจีนกล่าวว่า โลกมีเส้นแรงของแม่เหล็กโลกที่มีการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอนจากขั้วใต้มาขั้วเหนือ ซึ่งตามตำราทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ที่เราเรียนมาจะมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากขั้วเหนือไปขั้วใต้

     ด้วยเหตุนี้เอง ซินแสที่เชี่ยวชาญการดูฮวงจุ้ย จึงมักถือเข็มทิศขณะเดินหาตำแหน่งที่เหมาะสมของวัตถุมงคลในที่อยู่อาศัย หรือร้านค้าที่ผู้ประกอบการทำกิจการ เพราะเข็มทิศมีแม่เหล็ก ทั้งนี้เพื่อให้ทราบกระแสแม่เหล็กโลกนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: